Stadig flere pårørende må ta seg av pårørende i fremtiden

Antall personer over 80 vil øke med 30 prosent frem til 2030, noe som vil stille høyere krav til pårørende

TV4 Nyheterna melder i dag at andelen eldre i Sverige vokser raskt . Allerede om seks år forventes de som er 80 år eller eldre å ha vokst fra dagens cirka 580 000 til 800 000 personer. En utvikling som bekymrer eldreforsker Ingmar Skoog, som etterlyser politisk handling.

– «Dette vil bety at flere og flere må hjelpe foreldrene på en helt annen måte enn før. Eller hvis du ikke har barn eller barnebarn, kan du lide alene hjemme. Jeg tror problemet er så stort at man ikke orker å diskutere det. Jeg tror rikspolitikerne prøver å skyve det over på kommunene. Jeg synes det er et stort svik mot dagens politikere å ikke diskutere, hvordan skal vi løse dette» , sier han.

Sensorems trygghetsalarm er et effektivt verktøy for pårørende som tar seg av foreldrene sine

Med Sensorems trygghetsalarm kan brukeren slå alarm dersom noe skulle skje, og da vil klokken ringe pårørende i første omgang, og dersom de ikke svarer vil samtalen bli viderekoblet til Sensorems alarmsentral som i nødssituasjoner vil koble samtalen til SOS Alarm, som kan sende ut ambulanse eller iverksette andre hensiktsmessige tiltak . Trygghetsalarmen selges direkte via Sensorem sine nettsider, hvem som helst kan bestille den da den er helt frakoblet kommune og hjemmetjeneste.

 

 

BESTILL SENSOREMENS TRYGGHETSALARM HER