Sensorems miljøpolicy (forkortet versjon)

Sensorem skaper en bedre fremtid for sine brukere og deres pårørende, og for oss er miljøarbeid en selvsagt del av dette arbeidet. Målet med miljøarbeidet er å redusere antall unødvendige turer ved å muliggjøre fjernovervåking, øke ressurseffektiviteten ved gjenbruk og resirkulering av maskinvare, og ha nulltoleranse overfor miljø- og helsefarlige produkter.

Vi jobber langsiktig for å beskytte miljøet og dette arbeidet er en integrert del av den daglige driften. Sensorems ambisjon er å påvirke omverdenen mot bedre miljøprestasjoner ved å stille krav til forretningspartnere og ved å stadig utvikle tjenesten og vise omverdenen at vekst, kundetilfredshet og miljøarbeid går hånd i hånd.

Sensorem er koblet til FTI, næringslivets innsamlingssystem for gjenvinning av emballasje.

Sensorem oppfyller mål og tar beslutninger i henhold til disse veiledende prinsippene:

 • Miljøbevisst og ansvarlig ledelse.
 • Miljømålene er satt på et høyt nivå for å utvikle effektive arbeidsmetoder og drive kontinuerlig forbedring.
 • Miljøarbeidet gjennomføres systematisk med tydelig struktur og oppfølging.
 • Intern kompetanseutvikling sikrer at ansatte har rett kompetanse til å bidra i miljøarbeid i den løpende driften, rett kompetanse til å sette miljøarbeid høyt på dagsorden i produktutvikling og rett kompetanse til å stille krav til leverandører i anskaffelsessituasjoner.
 • Gjeldende lovverk utgjør minimumskrav og bidrar sammen med andre eksterne krav til Sensorems utvikling.
 • Hele forretningsmodellen er bygget på et mifljøbasert verdigrunnlag. For klokkene er tjenesten for eksempel abonnementsbasert slik at kunden returnerer klokken ved slutten av abonnementet slik at hver klokke kan brukes i hele sin levetid.
 • Ha i størst mulig grad digitale møter i stedet for fysiske møter.
 • Gå eller sykle for å legge pakker i postkasser.
 • Anbefaler alle ansatte å gå eller sykle dersom de bor i umiddelbar nærhet til bedriftens lokaler. Bor du lenger unna anbefales kollektivtransport, og bussbilletter subsidieres av selskapet.
 • Prioritere lokalprodusert mat i bedriftens lokaler.
 • Hold ulike beholdere for papir, plast, metall og mat.
 • Prøv alltid å øke levetiden til Sensorems produkter.
 • Design Sensorem sine produkter for så lite slitasje som mulig.
Sommar_2_800x800