Sensorems kvalitetspolicy (forkortet versjon)

Det overordnede kvalitetsmålet for Sensorem AB er å levere produkter og tjenester som fungerer godt og tilby god og rask service for sine kunder. Målet er at kvaliteten skal være så god som mulig slik at flest mulig har den oppfatning at Sensorem sine produkter har den beste kvaliteten på markedet. Alle Sensorem-produkter er CE-merket.

1. Kvalitetsmål

Sensorer skal:

 • Tilby kundeservice av høyeste kvalitet.
 • Sørg for at produkter og tjenester oppfyller lovede og avtalte produkt- og tjenestefunksjoner.
 • Sikre at produkter og tjenester oppfyller krav innenfor lover og regler.
 • Sørg for at produkter og tjenester leveres innenfor lovet leveringstid.

2. Handlingsplan/Kvalitetsplan for kontinuerlig å nå kvalitetsmål

Sensorer skal:

 • Vær alltid lydhør overfor kundenes behov.
 • Hold deg alltid informert om lover eller krav som kan påvirke produkter.
 • Følge opp at alle ansatte følger Sensorems kvalitetspolicy og at hver medarbeider har god kunnskap på sitt arbeidsområde.

3. Kontroller, rapportering og dokumentasjon

Sensorer skal:

 • Sørge for at det er tydelig hvem som har ansvar for hvilke deler av virksomheten gjennom ansvarsdokumenter og rollebeskrivelser.
 • Sikre at alle ansatte enkelt kan identifisere og rapportere problemer i prosesser, produkter, tjenester eller kvalitetssystemet.
 • Arbeide aktivt for at kvalitetssystemet hele tiden forbedres. Sensorem har klare prosedyrer for å sikre at kvalitetsplanen etterleves i form av kvartalsvis oppfølging hvor kvalitetsansvarlig er til syvende og sist ansvarlig for dette. En gang hvert år skal kvalitetspolicyen gjennomgås fullstendig og revideres av kvalitetssjefen.
 • Følge opp etterlevelse av kvalitetskrav og undersøke, dokumentere og iverksette tiltak i tilfeller hvor det oppdages at Sensorem ikke har oppfylt kravene på noe tidspunkt.
 • Sørg for at kundetilfredshet i form av anmeldelser på Trustpilot overvåkes og sammenlignes på ukentlig basis.

4. Kundeservice

 • Eksisterende kunder og potensielle kunder skal alltid kunne stille spørsmål der ansatte i Sensorem sørger for at de får spørsmålene besvart til deres tilfredshet.
Trygghetslarm-armband-privat