Personvernerklæring*

(*Oversettelse fra svensk originalversjon. Ved uoverensstemmelser mellom den norske tekstversjonen av denne avtalen og enhver oversettelse, skal den svenske versjonen ha forrang)

1. Generelt

Sensorem AB, org.nr 559194-2189, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm ("Sensorem", "vi", "oss") beskytter din personlige integritet og streber etter et høyt nivå av databeskyttelse. Sensorem iverksetter derfor hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger og for å sikre at behandlingen av dem skjer i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning og våre interne retningslinjer og prosedyrer for håndtering av personopplysninger.

I denne personvernerklæringen ("Retningslinjene") forklarer vi blant annet hvordan og hvorfor vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har basert på gjeldende personvernlovgivning.

Denne policyen er rettet mot alle som bruker Sensorem sine tjenester på noen måte, potensielle kunder, ansatte hos potensielle kunder, ansatte hos eksisterende kunder, besøkende på nettsiden vår, personer som etter å ha søkt eller blitt kontaktet angående ansettelse hos Sensorem, er i rekrutteringsprosess med Sensorem eller som på annen måte har kontakt med oss.

2. Definisjoner

"Gjeldende lov" refererer til den til enhver tid gjeldende lovgivning angående behandling av personopplysninger, inkludert General Data Protection Regulation (GDPR), supplerende nasjonal lovgivning, samt praksis, retningslinjer og anbefalinger utstedt av en nasjonal eller europeisk tilsynsmyndighet.

"Personopplysninger" refererer til all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Med «personbehandlingsansvarlig» menes virksomheten/organisasjonen som bestemmer for hvilke formål og på hvilken måte personopplysningene skal behandles og er dermed også ansvarlig for at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lov.

«Persondatabehandler» refererer til virksomheten/organisasjonen som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige og kan derfor kun behandle personopplysningene i samsvar med instruksjonene fra den behandlingsansvarlige og gjeldende lovgivning.

3. Behandlingsansvarlig for personopplysninger

Sensorem er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og er dermed ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lov.

4. Personopplysninger

Vi samler inn og behandler informasjon om deg som du oppgir til oss, f.eks. i forbindelse med at du er i kontakt med oss ​​via vår nettside, e-post eller direkte på telefon, dersom du oppretter konto i appen vår, kjøper et produkt, laster ned en programvareoppdatering eller søker jobb hos oss.

Sensorem bestreber seg på å ikke samle inn mer informasjon om deg enn nødvendig. Hvis du kontakter oss ber vi deg vanligvis oppgi navn, telefonnummer og/eller e-postadresse slik at vi kan kontakte deg. Vi ber også om navn og telefonnummer til din familie eller slekt. Opplysningene samles inn for å kunne yte tjenestene og for å kunne kontakte pårørende i situasjoner der dette anses nødvendig. Der det er nødvendig for å fullføre en bestilling fra deg, vil vi også be deg om leverings-/faktureringsadressen din og om nødvendig bankkontoopplysningene eller kredittkortopplysningene dine. Sensorem kan også samle inn annen informasjon om deg og enheten din, for eksempel om hvordan du bruker tjenestene våre og dine preferanser.

Du er ikke forpliktet til å gi Sensorem den informasjonen vi ber om, men dersom den forespurte informasjonen ikke gis, kan det bety at du ikke fullt ut kan dra nytte av produktene eller tjenestene som Sensorem leverer fordi vi da ikke kan iverksette nødvendige tiltak for å tilby produktet eller yte tjenesten i sin helhet.

Våre partnere kan noen ganger kombinere informasjon om deg som Sensorem har med informasjon de har om deg for å gi deg tilgang til produkter, tjenester eller innhold.

Sensorem kan samle inn informasjon om deg fra myndigheter, tredjeparter eller kommersielle kilder. Slik innsamling skjer alltid med støtte fra loven og opplysningene kan kombineres med annen informasjon vi har om deg. I noen tilfeller kan vi også samle inn informasjon fra sosiale nettverk som Facebook eller Twitter hvis du er aktiv på disse.

Videre omfatter informasjonen vi hovedsakelig samler inn personnummer, ytterligere kontaktdetaljer, familieforbindelser, IP-adresser, informasjonskapsler, geografiske posisjoner generert av tjenesten, brukerinnstillinger i operativsystemer, logginformasjon og informasjon om hvordan du bruker programmer og tjenester. Vi ber også om informasjon som beskriver dine demografiske egenskaper.

Gjennom noen av våre tjenester kan du dele innhold eller kommunisere med familie og venner. Sensorem kan samle inn informasjon du oppgir om disse personene som navn, adresse, e-post eller telefonnummer. Kommunikasjon kan lagres i systemene våre for å gjøre det mulig for oss å gi meldingshistorikk. Personene du spesifiserte som pårørende får tilgang til din geografiske plassering via Sensorems app.

5. Samarbeidspartners innsamling av personopplysninger

Dine personopplysninger kan imidlertid også samles inn direkte av våre partnere i forbindelse med at du registrerer deg for å bruke tjenesten. Hver slik samarbeidspartner er da individuelt ansvarlig som personopplysningsansvarlig for innsamlingen og behandlingen de selv utfører.

6. Formål og rettslig grunnlag for behandlingen

Sensorem samler inn personopplysningene som trengs for å kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser med deg. Behandling kan også skje for slike formål hvor Sensorem har en berettiget interesse i å bruke dataene, dette gjelder f.eks. hvis vi bruker dataene dine til å følge opp en fullført tjeneste eller for å markedsføre tjenester til deg som vi tror du kan være interessert i. Videre har vi rett til å behandle dine personopplysninger dersom du har samtykket til behandlingen for bestemte formål. Sensorem kan også behandle dine personopplysninger fordi det følger av en juridisk forpliktelse, f.eks. av regnskapsmessige årsaker. Sensorem kan også informere deg om våre nyeste produkter, programvareoppdateringer, kampanjer eller kommende arrangementer ved å bruke kontaktinformasjonen din. Du samtykker selv om du vil dele denne informasjonen. Skulle du ikke lenger ønske å motta denne informasjonen, kan du når som helst melde deg av disse utsendelsene ved å følge instruksjonene i utsendelsen du har mottatt. Du kan også kontakte oss via support@sensorem.se eller +46 8 46 00 77 00.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av slike personopplysninger for de nevnte formål og formål er at behandlingen er nødvendig for å signere og inngå en avtale, oppfylle våre forpliktelser etter avtalen og kunne yte tjenesten til deg.

7. Hvem videresender Sensorem informasjonen din til?

Sensorem deler kun dine personopplysninger når det er nødvendig for å levere et produkt, forbedre en tjeneste eller oppfylle en kontrakt. Tredjeparter får ikke tilgang til informasjonen din for markedsførings- eller forretningsformål uten ditt samtykke.

Sensorem kan, om nødvendig, dele informasjonen din med:

 • a) Forretningspartnere som er klarert ettersom de trenger å behandle informasjonen din for å tilby tjenester du ber om.
 • b) Tjenesteleverandører som leverer tjenester til oss eller på våre vegne. Bedrifter som hjelper oss med fakturering, sender e-post, leverer produkter til deg, administrerer og forbedrer kundedata og i noen tilfeller kundeservice er noen eksempler. Disse selskapene kan kun bruke informasjonen din til å tilby tjenesten og er pålagt å beskytte informasjonen din. En tjenesteleverandør kan ha sin virksomhet hvor som helst hvor Sensorem opererer.

I noen tilfeller kan Sensorem ha en juridisk forpliktelse til å utlevere personopplysninger om deg til myndigheter. Dette kan være tilfelle dersom det foreligger en rettskjennelse, det er nødvendig av hensyn til nasjonal sikkerhet, for å opprettholde lov og orden, det er i allmennhetens interesse eller det er nødvendig for å beskytte vår virksomhet og andre brukere.

Sensorem kan også dele informasjonen din med relevante parter ved omorganisering, fusjon eller salg. Videre kan du alltid samtykke til at Sensorem deler informasjonen din med flere mottakere enn de som er spesifisert i denne policyen.

8. Informasjonskapsler og lignende teknologier

Sensorem kan bruke informasjonskapsler, web beacons eller andre teknologier i tjenestene som tilbys. Vi bruker blant annet informasjonskapsler på nettsiden vår og i appen vår. Informasjonskapsler er små filer som lagrer informasjon på din mobil, datamaskin, TV eller annen enhet og gjenkjenner deg på forskjellige nettsteder, tjenester, enheter og/eller nettleserøkter. De kan også sende oss informasjon. Informasjonskapsler tjener mange viktige formål som;

 • a) å huske påloggingsinformasjonen din slik at du ikke trenger å logge på hver gang du bruker en tjeneste;
 • b) hjelper oss, og våre partnere, å forstå hvilke deler av tjenestene våre du besøker, hvilke funksjoner du bruker og hvor lenge du bruker dem. Ved å studere informasjonen kan vi deretter tilpasse tjenestene og gi deg en bedre opplevelse,
 • c) hjelper oss, og våre partnere, å forstå hvilke annonser du har sett, og
 • d) hjelpe oss og tredjeparter med å gi deg relevant innhold og relevante annonser ved å samle inn informasjon om hvordan du bruker våre tjenester og andre nettsteder og applikasjoner.

Du kan selv regulere i nettleseren din om du vil at den skal godkjenne, avvise eller informere deg om at en informasjonskapsel er sendt/lagret på enheten din.

Sensorem informerer deg alltid om vi bruker informasjonskapsler. På nettsiden vår bruker vi følgende informasjonskapsler:

 • a) Strengt nødvendige informasjonskapsler – disse er nødvendige for at du skal kunne bruke nettstedet vårt. Hvis du sammenligner to produkter, for eksempel, husker informasjonskapselen hvilke produkter du har sammenlignet.
 • b) Funksjonalitetskapsler – disse brukes til å huske ditt brukernavn, passord, språk eller region og gi deg en mer personlig opplevelse av nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene brukes også av tjenesteleverandører som har/viser sine tjenester på nettsiden vår.
 • c) Tilpasningsinformasjonskapsler – disse informasjonskapslene lagrer besøket ditt, delene av nettstedet vårt du har besøkt og hvilke lenker du har klikket på. Disse kan også plasseres på enheten din av tredjeparter som deretter tilbyr deg reklame som er relevant for deg. For eksempel kan du se annonser for produktene våre når du besøker andre nettsteder. Denne informasjonskapselen kan også begrense antall ganger du ser en annonse, måle hvor effektiv den er og vise hvordan du beveger deg mellom ulike nettsteder.

Noen av de ovennevnte informasjonskapslene kan plasseres på Sensorems nettsted av tredjeparter, men kun etter vår godkjenning. Disse partene kan for eksempel være Facebook, Twitter eller Youtube. Tredjeparter gir enten informasjon til oss eller tilbyr tjenester og personalisering til deg.

Sensorem, så vel som visse tredjeparter, kan bruke andre lokale lagringsteknologier, slik som lokale delte objekter (også kalt "flash cookies") og HTML5 lokal lagring, i forbindelse med våre tjenester. Disse teknologiene ligner på informasjonskapslene beskrevet ovenfor ved at de lagres på enheten din og kan brukes til å lagre viss informasjon om dine aktiviteter og preferanser. Imidlertid, sammenlignet med vanlige informasjonskapsler, kan disse teknologiene bruke forskjellige deler av enheten din, slik at du kanskje ikke kan kontrollere dem med standard nettleserverktøy og -innstillinger.

Sensorem, så vel som visse tredjeparter, kan også bruke teknologier kjent som web beacons (eller "piksler") som videresender informasjon fra enheten din til en server. Web-beacons kan bygges inn i nettinnhold, videoer og e-poster og kan tillate en server å lese visse typer informasjon fra enheten din, vite når du har sett på bestemt innhold eller en bestemt e-post, bestemme klokkeslettet og datoen du så nettsignalet samt enhetens IP-adresse. Vi og visse tredjeparter bruker web-beacons til en rekke formål, inkludert å analysere hvordan du bruker tjenestene våre og (sammen med informasjonskapsler) å tilby innhold og annonser som er mer relevant for deg.

9. Internasjonal dataoverføring

Sensorem overfører ikke informasjonen din utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), såkalte tredjeland, med mindre overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Hvis vi overfører dataene dine til USA eller Sveits, overfører vi dem kun til selskaper som har fulgt standardklausuler utstedt av EU-kommisjonen, som setter databeskyttelseskrav som anses som akseptable for overføring av personopplysninger til tredjeland.

10. Dine rettigheter og tilgang til informasjonen din

Du har rett til å be om informasjon når som helst (gratis en gang i året) om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Din forespørsel må være skriftlig og signert i egen hånd og inneholde opplysninger om navn og personnummer. Vi trenger dette for å sikre at vi gir opplysningene til rett person.

Hvis dataene dine er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du be om å få dem rettet. Du kan også be om at vi sletter dataene dine forutsatt at det ikke er lovpålagte krav til lagring eller når det er andre legitime grunner til at dataene må lagres.

I tilfelle du ønsker å flytte dataene dine fra oss, har du også rett til å motta en kopi av personopplysningene om deg som er samlet inn i et strukturert, maskinlesbart format (retten til dataportabilitet). Denne retten dekker kun data som du selv har delt med oss.

I den grad vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke, har du rett til når som helst å trekke tilbake samtykket til behandling med fremtidig virkning.

I noen tilfeller har du rett til å protestere mot at vi behandler dine personopplysninger. Et slikt tilfelle er når behandlingen skjer for direkte markedsføringsformål. I tilfelle slik innsigelse inntreffer, må behandlingen opphøre for dette formålet.

Du kan alltid be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger i følgende situasjoner:

 • a) når du bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger;
 • b) når håndteringen ser ut til å være ulovlig;
 • c) når vi ikke lenger trenger dine personopplysninger for formålene de behandles for; eller
 • d) i påvente av bekreftelse av om våre legitime grunner har forrang over din rett etter din innvending mot behandling som finner sted under påberopelse av det juridiske grunnlaget for legitim interesse.

Hvis du utøver din rett til begrensning angående vår behandling, kan vi bare fortsette å behandle dine personopplysninger med støtte fra ditt samtykke, med unntak av behandling og lagring av personopplysningene.

11. Lagring av data

Sensorem tar rimelige skritt for å sikre at vi kun oppbevarer informasjon om deg så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for eller lagringen er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser eller for å beskytte våre juridiske interesser.

12. Beskyttelse av personopplysninger

Sensorem arbeider kontinuerlig med å iverksette alle hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak som kreves i hvert enkelt tilfelle for å beskytte dine personopplysninger og ellers for å sikre at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Ved sensitive personopplysninger, hvis det er aktuelt, er det kun personene i virksomheten som trenger dataene for å kunne utføre sine oppgaver som har tilgang til de aktuelle dataene.

13. Klager og kontaktinformasjon for personopplysningsansvarlig

Sensorem AB, org.nr 559194-2189, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm, e-post: support@sensorem.se, telefon: +46 8 46 00 77 00, hjemmeside, er ansvarlig for personopplysninger for behandlingen av dine personopplysninger.

Skulle du være misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på, eller på annen måte har spørsmål om behandlingen, er du velkommen til å kontakte oss via kontaktkanalene angitt ovenfor.

Hvis du ikke er fornøyd med vår måte å behandle klagen din på, kan du i stedet sende inn klagen til den kompetente tilsynsmyndigheten, i Sverige for tiden Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (https://www.imy.se/).

14. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i vår personvernerklæring. Du finner alltid siste versjon på nettsiden, www.sensorem.com . Ved oppdateringer som er av avgjørende betydning for vår behandling av personopplysninger (for eksempel endringer av spesifiserte formål), vil dette bli kommunisert til deg.

Armband med överfallslarm