Integritetspolicy

1. Allmänt

Sensorem AB, org.nr 559194-2189, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm (“Sensorem“, ”vi“, “oss“) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Sensorem vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen av dessa sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna policys och rutiner för hantering av personuppgifter.

I denna integritetspolicy (”Policyn”) redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har utifrån gällande dataskyddslagstiftning.

Den här policyn riktar sig till alla som på något sätt nyttjar Sensorems tjänster, potentiella kunder, anställda hos potentiella kunder, anställda hos befintliga kunder, besökare på vår hemsida, individer som, efter att ha ansökt eller blivit kontaktad gällande anställning hos Sensorem, är i rekryteringsprocess med Sensorem eller som på annat sätt har kontakt med oss.

2. Definitioner

Gällande rätt” avser vid var tid gällande lagstiftning som är tillämplig avseende behandling av personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

Personuppgifter” avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Personuppgiftsansvarige” avser det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att personuppgifter behandlas enligt gällande rätt.

Personuppgiftsbiträde” avser det företag/organisation som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast behandla personuppgifterna enligt personuppgiftsansvariges instruktioner samt gällande lagstiftning.

3. Personuppgiftsansvarig

Sensorem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar således för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lag.

4. Personuppgifter

Vi samlar in och behandlar information om dig som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du är i kontakt med oss via vår hemsida, mail eller direkt via telefon, om du skapar ett konto i vår app, köper en produkt, laddar ner en programuppdatering eller söker ett jobb hos oss.

Sensorem strävar efter att inte samla in mer information om dig än nödvändigt. Tar du kontakt med oss ber vi dig vanligen uppge ditt namn, ditt telefonnummer och/eller din e-postadress för att vi ska kunna kontakta dig. Vi ber även om namn och telefonnummer till din familj eller dina närstående. Informationen samlas in för att kunna tillhandahålla tjänsterna och kunna ta kontakt med närstående i situationer då detta bedöms nödvändigt. När så är nödvändigt för att slutföra en beställning från dig ber vi dig även om din leverans-/faktureringsadress och vid behov dina bankkontodetaljer eller kreditkortsuppgifter. Sensorem kan även samla in övrig information om dig och din enhet, exempelvis om hur du använder våra tjänster och dina preferenser.

Du är inte tvingad att ge Sensorem den information som vi efterfrågar, men om efterfrågad information inte tillhandahålls kan det medföra att du inte fullt ut kan ta del av de produkter eller tjänster som Sensorem tillhandahåller eftersom vi då inte kan vidta nödvändiga åtgärder för att erbjuda produkten eller tillhandahålla tjänsten fullt ut.

Våra samarbetspartners kan ibland kombinera information om dig som Sensorem har med information som de har om dig för att ge dig tillgång till produkter, tjänster eller innehåll.

Sensorem kan komma att samla in information om dig från myndigheter, tredje part eller kommersiella källor. Sådan insamling sker alltid med stöd av lag och informationen kan kombineras med annan information vi har om dig. I vissa fall kan vi även samla in information från sociala nätverk som exempelvis Facebook eller Twitter om du är aktiv på dessa.

Vidare omfattar den information vi huvudsakligen samlar in bland annat personnummer, ytterligare kontaktuppgifter, anhörigkoppling, IP-adresser, cookies, geografiska positioner genererade av tjänsten, användarinställningar i operativsystem, logginformation och information om hur du använder program och tjänsterna. Vi ber även uppgifter som beskriver dina demografiska egenskaper.

Genom vissa av våra tjänster kan du dela innehåll eller kommunicera med familj och vänner. Sensorem kan samla in uppgifter du anger om dessa personer såsom namn, adress, e-post eller telefonnummer. Kommunikationen kan sparas i våra system för att vi ska kunna tillhandahålla meddelandehistorik. De personer du angett som närmast anhöriga får via Sensorems app tillgång till din geografiska position.

5. Samarbetspartners insamling av personuppgifter

Dina personuppgifter kan dock även samlas in direkt av våra samarbetspartners i samband med att du registrerar dig för användning av tjänsten. Varje sådan samarbetspartner är då enskilt ansvarig i egenskap av personuppgiftsansvarig för den insamling och behandling de själva utför.

6. Ändamål och rättslig grund med behandlingen

Sensorem samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra våra förpliktelser i avtal med dig. Behandling kan också komma att ske för sådana ändamål där Sensorem har ett berättigat intresse av att använda uppgifterna, detta gäller t.ex. om vi använder dina uppgifter för att följa upp en genomförd tjänst eller marknadsföra sådana tjänster till dig som vi tror att du kan vara intresserad av. Vidare har vi rätt att behandla dina personuppgifter om du har samtyckt till behandlingen för vissa specifika ändamål. Sensorem kan även komma att behandla dina personuppgifter för att det följer av en rättslig förpliktelse, t.ex. av bokföringsskäl. Sensorem kan vidare informera dig om våra senaste produkter, programvaruuppdateringar, kampanjer eller kommande evenemang med hjälp av dina kontaktuppgifter. Du godkänner själv om du vill ta del av denna information. Skulle du inte längre önska att motta denna information kan du när som helst avregistrera dig från dessa utskick genom att följa instruktionerna i det utskick som du har mottagit. Du kan även kontakta oss via support@sensorem.com eller +46 8 46 00 77 00.

Den rättsliga grunden för vår behandling av sådana personuppgifter för ovan nämnda syften och ändamål är att behandlingen är nödvändig för att teckna och ingå avtal, uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet och kunna tillhandahålla tjänsten till dig.

7. Vem vidarebefordrar Sensorem din information till?

Sensorem delar endast din personliga information när det är nödvändigt för att tillhandahålla en produkt, förbättra en tjänst eller fullgöra ett avtal. Tredje part får inte tillgång till din information för marknadsförings- eller affärssyften utan ditt medgivande.

Sensorem kan om det är nödvändigt dela din information med:

 • a) Affärspartners som är betrodda då de behöver behandla din information för att tillhandahålla tjänster som du efterfrågar.
 • b) Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss eller å våra vägnar. Företag som hjälper oss med fakturering, skickar e-postmeddelanden, levererar produkter till dig, hanterar och förbättrar kunddata samt i vissa fall kundtjänst är några exempel. Dessa företag får enbart använda din information för att tillhandahålla tjänsten och är skyldiga att skydda din information. En tjänsteleverantör kan ha sin verksamhet var som helst där Sensorem verkar.

Sensorem kan i vissa fall ha en rättslig skyldighet att lämna ut personlig information om dig till myndigheter. Så kan vara fallet om det finns ett domstolsbeslut, det är nödvändigt med hänsyn till nationell säkerhet, för att upprätthålla lag och ordning, det ligger i allmänhetens intresse eller det är nödvändigt för att skydda vår verksamhet samt andra användare.

Sensorem kan även komma att dela din information med relevanta parter vid en omorganisation, sammanslagning eller försäljning. Du kan vidare alltid samtycka till att Sensorem delar din information med fler mottagare än de som är angivna i denna policy.

8. Cookies och liknande tekniker

Sensorem kan använda cookies, webbsignaler eller andra tekniker i de tjänster som tillhandahålls. Bland annat använder vi cookies på vår hemsida och i vår app. Cookies är små filer som sparar information på din mobil, dator, TV eller annan enhet och känner igen dig på olika webbplatser, tjänster, enheter och/eller webbläsarsessioner. De kan också skicka information till oss. Cookies tjänar många viktiga syften såsom;

 • a) att komma ihåg din inloggningsinformation så att du inte behöver logga in varje gång du använder en tjänst,
 • b) hjälper oss, och våra samarbetspartners, att förstå vilka delar av våra tjänster du besöker, vilka funktioner du använder och hur länge du använder dem. Genom att studera informationen kan vi sedan anpassa tjänsterna och ge dig en bättre upplevelse,
 • c) hjälper oss, och våra samarbetspartners, att förstå vilka annonser du har sett, och
 • d) hjälper oss och tredje part att tillhandahålla dig relevant innehåll och relevanta annonser genom att samla in information om hur du använder våra tjänster samt andra webbplatser och program.

Du kan själv reglera i din webbläsare om du vill att den ska godkänna, avvisa eller informera dig om att en cookie har skickats/sparats på din enhet.

Sensorem meddelar alltid dig om vi använder oss av cookies. På vår hemsida använder vi oss av följande cookies:

 • a) Strikt nödvändiga cookies – dessa behövs för att du ska kunna använda vår hemsida. Jämför du två produkter minns exempelvis cookien vilka produkter du har jämfört.
 • b) Funktionalitetscookies – dessa används för att minnas ditt användarnamn, lösenord, språk eller region och ge dig en mer personlig upplevelse av vår hemsida. Dessa cookies används även av tjänsteleverantörer som har/visar sina tjänster på vår hemsida.
 • c) Anpassningscookies – dessa cookies lagrar ditt besök, de delar av vår hemsida du har besökt samt vilka länkar du har tryckt på. Dessa kan även placeras på din enhet av tredje part som sedan erbjuder dig reklam som är relevant för dig. Exempelvis kan du se reklam för våra produkter när du besöker andra webbplatser. Denna cookie kan även begränsa hur många gånger du ser en annons, mäta hur effektiv den är och visa hur du förflyttar dig mellan olika webbplatser.

Vissa av ovan nämnda cookies kan placeras på Sensorems webbplats av tredje part, men enbart efter vårt godkännande. Dessa parter kan till exempel vara Facebook, Twitter, eller Youtube. Tredje part ger antingen information till oss eller erbjuder tjänster och individualisering till dig.

Sensorem, samt vissa tredje parter, kan använda andra tekniker för lokal lagring, såsom Local Shared Objects (även kallade ”flash-cookies”) och HTML5 lokal lagring, i samband med våra tjänster. De här teknikerna liknar de cookies som har beskrivits ovan på så sätt att de lagras på din enhet och kan användas för att lagra viss information om dina aktiviteter och preferenser. Men de här teknikerna kan, jämfört med vanliga cookies, använda olika delar av din enhet, så du kan eventuellt inte styra dem med standardwebbläsarverktyg och inställningar.

Sensorem, samt vissa tredje parter, kan även använda tekniker som kallas för webbsignaler (eller "pixlar") som vidarebefordrar information från din enhet till en server. Webbsignaler kan finnas inbäddade i innehåll online, videor och e-postmeddelanden och kan låta en server läsa viss typ av information från din enhet, veta när du har tittat på särskilt innehåll eller ett särskilt e-postmeddelande, fastställa tid och datum då du tittade på webbsignalen samt din enhets IP-adress. Vi samt vissa tredje parter använder webbsignaler i en mängd olika syften, inklusive att analysera hur du använder våra tjänster och (tillsammans med cookies) tillhandahålla innehåll och annonser som är mer relevanta för dig.

9. Internationell dataöverföring

Sensorem överför inte din information utanför EU eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), så kallat tredje land, om inte överföringen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Överför vi dina uppgifter till USA eller Schweiz överför vi endast dem till företag som har anslutit sig till standardklausuler utfärdade av EU-kommissionen, som ställer krav på dataskydd som anses godtagbara för överföring av personuppgifter till tredje land.

10. Dina rättigheter och tillgång till din information

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du kan även begära att vi raderar dina uppgifter förutsatt att det inte föreligger ett lagstadgat krav på lagring eller när det finns andra legitima skäl till att uppgifterna måste sparas.

För det fall du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätten till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandling med framtida verkan.

Du har i vissa fall rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Ett sådant fall är när behandling sker i direkt marknadsföringssyfte. För det fall sådan invändning sker måste behandlingen upphöra för detta ändamål.

Du kan i följande situationer alltid begära av oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter:

 • a) när du bestrider korrektheten av dina personuppgifter;
 • b) när hanteringen verkar vara olaglig;
 • c) när vi inte längre behöver dina personuppgifter för de syften de behandlas; eller
 • d) i avvaktan på verifiering om våra legitima grunder får företräde framför din rätt efter din invändning mot en behandling som sker med åberopande av den legala grunden berättigat intresse.

Om du utövar din rätt till begränsning avseende vår behandling får vi endast fortsätta behandla dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, med undantag för behandlingen lagring av personuppgifterna.

11. Lagring av uppgifter

Sensorem vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att vi endast bevarar information om dig så länge som det är nödvändigt för att kunna fullgöra de ändamål för vilka de samlades in eller lagringen behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

12. Personuppgiftsskydd

Sensorem arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.

När det gäller känsliga personuppgifter, om tillämpligt, är det endast de personer i verksamheten som behöver uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter som har tillgång till uppgifterna i fråga.

13. Klagomål och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Sensorem AB, org.nr 559194-2189, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm, e-post: support@sensorem.com, tel: +46 8 46 00 77 00, hemsida: www.sensorem.com, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter, eller i övrigt har frågor om behandlingen, är du välkommen att kontakta oss via ovan angivna kontaktvägar.

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du i stället framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, i Sverige för närvarande Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (https://www.imy.se/).

14. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen, www.sensorem.com. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.

Armband med överfallslarm