Nyheter om Sensorems digitala trygghetslarm

sensoremKundtjänst

Hur börjar demens?

Demens kan börja smygande och är lätt att missa i början. Här är fem vanliga tecken att vara uppmärksam på.

7 kroppsliga symtom på demens

Demens är en samlingsbeteckning för sjukdomar som påverkar minnet, tänkandet och beteendet. Utöver kognitiva symtom upplever många också kroppsliga förändringar. Här listar vi några av de vanligaste kroppsliga symtomen vid demens.

Sensorems trygghetslarm fungerar i sommarstugan

Sommaren är runt hörnet och snart är det dags att åka ut till sommarstugor och lantställen. En vanlig fråga vi får är om det går att använda trygghetslarmet på andra platser än i hemmet, som till exempel på ett sommarställe och svaret är att det går utmärkt!
Sensorem trygghetslarm GPS

Kan man bli frisk från alkoholdemens?

Alkoholdemens är en typ av demens som orsakas av långvarig och överdriven alkoholkonsumtion, vilket leder till skador på hjärnan. Det är en allvarlig och ofta förödande sjukdom, men det finns vissa hoppfulla aspekter när det gäller återhämtning. Här är en översikt över möjligheterna till att bli frisk från alkoholdemens.
trygghetslarm ensamboende

Hur ser sjukdomsförloppet ut vid vaskulär demens?

Vaskulär demens är en typ av demens som orsakas av nedsatt blodtillförsel till hjärnan, ofta på grund av stroke eller andra vaskulära skador. Sjukdomsförloppet kan variera beroende på omfattningen och placeringen av dessa skador. Här är en översikt över hur sjukdomsförloppet kan se ut vid vaskulär demens.

Tecken på demens hos kvinnor

Demens är en sjukdom som påverkar både män och kvinnor. Det finns skillnader i hur demens manifesterar sig mellan könen. Kvinnor löper en högre risk att utveckla demens, särskilt Alzheimers sjukdom, och deras symtom kan vara mer uttalade på vissa områden.

7 symtom på alkoholdemens

Alkoholdemens, eller alkoholrelaterad demens, är en allvarlig följd av långvarig och överdriven alkoholkonsumtion. Denna sjukdom påverkar hjärnans funktion och kan drastiskt försämra livskvaliteten. Vi har tagit fram en lista med 7 symtom på alkoholdemens.
trygghetslarm ensamboende

Hur förebygger man stroke?

Att förebygga stroke är av avgörande betydelse för att minska risken för allvarliga konsekvenser och förbättra hälsan. Här presenterar vi sju viktiga åtgärder som kan hjälpa till att minska risken för att drabbas av en stroke.

Vad orsakar en stroke?

Stroke är en medicinsk nödsituation som uppstår när blodflödet till en del av hjärnan plötsligt avbryts, vanligtvis på grund av en blodpropp som blockerar ett blodkärl eller en blödning i hjärnan. Men vad orsakar egentligen en stroke?
personlarm privat

Rehabilitering efter stroke

Efter en stroke är rehabilitering avgörande för att återfå förlorade funktioner och förbättra livskvaliteten. Rehabiliteringsprocessen kan vara lång och utmanande, men med rätt stöd och hjälpmedel kan många människor återhämta sig och återfå en betydande del av sin självständighet.

För mer info om hur Sensorems trygghetslarm fungerar vänligen se frågor & svar eller kontakta oss