Nyheter om Sensorems digitala trygghetslarm

7 kroppsliga symtom på demens

Demens är en samlingsbeteckning för sjukdomar som påverkar minnet, tänkandet och beteendet. Utöver kognitiva symtom upplever många också kroppsliga förändringar. Här listar vi några av de vanligaste kroppsliga symtomen vid demens.

Sensorems trygghetslarm fungerar i sommarstugan

Sommaren är runt hörnet och snart är det dags att åka ut till sommarstugor och lantställen. En vanlig fråga vi får är om det går att använda trygghetslarmet på andra platser än i hemmet, som till exempel på ett sommarställe och svaret är att det går utmärkt!

Tecken på demens hos kvinnor

Demens är en sjukdom som påverkar både män och kvinnor. Det finns skillnader i hur demens manifesterar sig mellan könen. Kvinnor löper en högre risk att utveckla demens, särskilt Alzheimers sjukdom, och deras symtom kan vara mer uttalade på vissa områden.

7 symtom på alkoholdemens

Alkoholdemens, eller alkoholrelaterad demens, är en allvarlig följd av långvarig och överdriven alkoholkonsumtion. Denna sjukdom påverkar hjärnans funktion och kan drastiskt försämra livskvaliteten. Vi har tagit fram en lista med 7 symtom på alkoholdemens.
trygghetslarm ensamboende

Hur förebygger man stroke?

Att förebygga stroke är av avgörande betydelse för att minska risken för allvarliga konsekvenser och förbättra hälsan. Här presenterar vi sju viktiga åtgärder som kan hjälpa till att minska risken för att drabbas av en stroke.

Vad orsakar en stroke?

Stroke är en medicinsk nödsituation som uppstår när blodflödet till en del av hjärnan plötsligt avbryts, vanligtvis på grund av en blodpropp som blockerar ett blodkärl eller en blödning i hjärnan. Men vad orsakar egentligen en stroke?
personlarm privat

Rehabilitering efter stroke

Efter en stroke är rehabilitering avgörande för att återfå förlorade funktioner och förbättra livskvaliteten. Rehabiliteringsprocessen kan vara lång och utmanande, men med rätt stöd och hjälpmedel kan många människor återhämta sig och återfå en betydande del av sin självständighet.

Vad är en stroke?

En stroke, även känd som hjärninfarkt eller slaganfall, inträffar när blodflödet till en del av hjärnan plötsligt avbryts. Detta kan orsakas av en blodpropp som blockerar ett blodkärl eller av att ett blodkärl brister och blöder in i hjärnan. Oavsett orsaken är en stroke en medicinsk nödsituation som kräver omedelbar behandling för att minimera skador och rädda liv.

Vad är vaskulär demens?

Vaskulär demens är en form av demens som uppstår när blodflödet till hjärnan störs, vanligtvis på grund av stroke eller andra kärlproblem. Det är den näst vanligaste formen av demens efter Alzheimers sjukdom och kan ha olika symptom, förlopp och orsaker jämfört med andra former av demens.

Vad är frontotemporal demens?

Frontotemporal demens (FTD) är en relativt ovanlig form av demens som påverkar frontalloberna och/eller temporalloberna i hjärnan. Det är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som oftast drabbar personer i åldrarna 40 till 65 år, men det kan förekomma hos äldre individer också.

För mer info om hur Sensorems trygghetslarm fungerar vänligen se frågor & svar eller kontakta oss