7 kroppsliga symtom på demens

Demens är en samlingsbeteckning för sjukdomar som påverkar minnet, tänkandet och beteendet. Utöver kognitiva symtom upplever många också kroppsliga förändringar. Här listar vi några av de vanligaste kroppsliga symtomen vid demens.

1. Muskelstelhet och rörelseproblem

Många personer med demens utvecklar stelhet i muskler och leder, vilket kan göra det svårare att röra sig. Detta kan leda till försämrad balans och ökad fallrisk. Rörelseproblem kan också inkludera långsammare gång och en generell minskning i rörlighet.

2. Förändringar i sömnmönster

Sömnstörningar är vanliga vid demens. Detta kan innebära svårigheter att somna, ofta vakna under natten, eller sova mycket under dagen. Sömnproblem kan förvärra andra symtom och påverka livskvaliteten avsevärt.

3. Försämrad motorik

Personer med demens kan uppleva en gradvis försämring i finmotoriken. Detta innebär svårigheter att utföra vardagliga uppgifter som att knäppa knappar, använda bestick eller skriva.

4. Förlust av aptit och viktnedgång

Förlust av aptit och därmed viktnedgång är vanliga symtom. Detta kan bero på svårigheter att känna igen hunger, problem med att tugga och svälja eller minskat intresse för mat. Malnutrition kan leda till ytterligare hälsoproblem.

5. Urininkontinens

Urininkontinens, eller oförmåga att kontrollera blåsan, är ett vanligt problem hos personer med demens. Detta kan bero på en kombination av fysiska förändringar och påverkan på hjärnans signaler.

6. Smärta och obehag

Personer med demens kan ha svårt att kommunicera smärta och obehag, vilket gör det svårt för vårdgivare att identifiera och behandla dessa problem. Det är viktigt att vara uppmärksam på icke-verbala tecken på smärta.

7. Förändrad gångstil

En karakteristisk förändring i gångstil, ofta beskrivs som ”parkinsonism,” kan uppstå. Detta inkluderar små, släpande steg och minskad armsvängning. Förändrad gångstil ökar risken för fall och skador.

Att vara medveten om dessa kroppsliga symtom kan hjälpa anhöriga och vårdgivare att bättre förstå och stödja personer med demens. Tidig upptäckt och hantering av dessa symtom kan förbättra livskvaliteten och minska komplikationer.

 

 

LÄS OM HUR SENSOREMS GPS KLOCKA KAN HJÄLPA VID DEMENS