Hur börjar demens?

Demens kan börja smygande och är lätt att missa i början. Här är några vanliga tecken att vara uppmärksam på:

 1. Minnesproblem:
  • Svårigheter att komma ihåg nyligen inträffade händelser.
  • Att ständigt tappa bort föremål.
  • Problem med att minnas namn och ord.
 2. Förändringar i beteende och personlighet:
  • Ökad tillbakadragenhet.
  • Irritabilitet eller depression.
  • Förvirring eller oro i nya situationer.
 3. Kognitiva utmaningar:
  • Svårigheter med att planera och organisera.
  • Problem med att lösa vardagliga problem.
  • Försämrat beslutsfattande och problem att följa stegvisa instruktioner.
 4. Orienteringssvårigheter:
  • Tappa bort sig på välkända platser.
  • Problem att hitta hem.
  • Svårigheter med att navigera när man går eller kör bil.
 5. Problem med tidsuppfattning:
  • Svårigheter att hålla reda på datum och tider.
  • Förvirring om vilken dag det är.
  • Missa avtalade tider och aktiviteter.

Söka hjälp tidigt

Om du märker dessa symptom hos dig själv eller någon nära dig är det viktigt att söka medicinsk hjälp. Tidig diagnos och behandling kan bromsa sjukdomens utveckling och förbättra livskvaliteten. Att vara uppmärksam på tidiga tecken kan göra en stor skillnad.

 

 

LÄS OM HUR SENSOREMS GPS KLOCKA KAN HJÄLPA VID DEMENS