7 symtom på alkoholdemens

Alkoholdemens, eller alkoholrelaterad demens, är en allvarlig följd av långvarig och överdriven alkoholkonsumtion. Denna sjukdom påverkar hjärnans funktion och kan drastiskt försämra livskvaliteten. Här är några av de vanligaste symtomen:

1. Minnesförlust

Betydande minnesproblem, särskilt när det gäller att komma ihåg nya händelser eller information, är ett tidigt tecken på alkoholdemens. Den drabbade kan upprepa samma frågor eller berättelser om och om igen.

2. Koncentrationssvårigheter

Personer med alkoholdemens har ofta svårt att fokusera på uppgifter eller samtal, vilket kan påverka deras förmåga att utföra vardagliga sysslor.

3. Desorientering

Desorientering i tid och rum är vanligt. Den drabbade kan glömma vilken dag, månad eller årstid det är, och ha svårt att hitta i välbekanta miljöer.

4. Personlighetsförändringar

Irritabilitet, apati eller tillbakadragenhet kan uppstå. Vissa kan även uppleva depression eller ångest.

5. Motoriska problem

Skakningar, ostadig gång och nedsatt koordination är vanliga motoriska symtom som ökar risken för fallolyckor.

6. Språksvårigheter

Svårigheter att hitta rätt ord eller förstå komplexa meningar kan förekomma, vilket försvårar kommunikation.

7. Hallucinationer och paranoia

I vissa fall kan den drabbade uppleva hallucinationer eller paranoia, vilket kan vara skrämmande både för dem och deras anhöriga.

Tidigt ingripande är avgörande. Om du eller någon du känner uppvisar dessa symtom, sök professionell hjälp omedelbart. Behandling kan bromsa sjukdomsförloppet och förbättra livskvaliteten avsevärt.

 

 

LÄS OM HUR SENSOREMS GPS KLOCKA KAN HJÄLPA VID DEMENS