7 symptomer på alkoholdemens

Alkoholdemens, eller alkoholrelatert demens, er en alvorlig konsekvens av langvarig og overdreven alkoholforbruk. Denne sykdommen påvirker hjernens funksjon og kan drastisk redusere livskvaliteten. Her er noen av de vanligste symptomene:

1. Minnetap

Betydelige hukommelsesproblemer, spesielt når det gjelder å huske nye hendelser eller informasjon, er et tidlig tegn på alkoholisk demens. Den lidende kan gjenta de samme spørsmålene eller historiene om og om igjen.

2. Konsentrasjonsvansker

Personer med alkoholdemens har ofte problemer med å fokusere på oppgaver eller samtaler, noe som kan påvirke deres evne til å utføre hverdagslige gjøremål.

3. Desorientering

Desorientering i tid og rom er vanlig. Den lidende kan glemme hvilken dag, måned eller årstid det er, og ha problemer med å finne kjente omgivelser.

4. Personlighetsforandringer

Irritabilitet, apati eller abstinens kan forekomme. Noen kan også oppleve depresjon eller angst.

5. Motoriske problemer

Skjelving, ustø gang og nedsatt koordinasjon er vanlige motoriske symptomer som øker risikoen for fallulykker.

6. Språkvansker

Vansker med å finne de riktige ordene eller forstå komplekse setninger kan oppstå, noe som gjør kommunikasjonen vanskelig.

7. Hallusinasjoner og paranoia

I noen tilfeller kan den lidende oppleve hallusinasjoner eller paranoia, noe som kan være skremmende både for dem og deres kjære.

Tidlig innsats er avgjørende. Hvis du eller noen du kjenner viser disse symptomene, søk profesjonell hjelp umiddelbart. Behandling kan bremse sykdomsforløpet og forbedre livskvaliteten betydelig.

 

 

LES OM HVORDAN SENSOREMS GPS-KLOKKEN KAN HJELPE VED DEMENS