Tegn på demens hos kvinner

Demens er en sykdom som rammer både menn og kvinner, og de vanligste symptomene inkluderer hukommelsestap, vanskeligheter med planlegging og problemløsning, forvirring om tid og sted, og endringer i humør og personlighet. Til tross for disse vanlige symptomene, er det forskjeller i hvordan demens manifesterer seg mellom kjønnene. Kvinner har en høyere risiko for å utvikle demens, spesielt Alzheimers sykdom, og symptomene deres kan være mer uttalte i enkelte områder.

1. Minnetap

Hukommelsestap er ofte det første tegn på demens hos kvinner. De kan ha problemer med å huske nylige samtaler, viktige datoer og hverdagslige hendelser, noe som kan påvirke deres daglige liv betydelig.

2. Vansker med planlegging og problemløsning

Kvinner med demens kan oppleve problemer med å følge en plan eller løse problemer, noe som kan gjøre det vanskelig å administrere husholdningsbudsjetter eller følge komplekse resepter. Dette kan føre til frustrasjon og usikkerhet.

3. Forvirring om tid og sted

Kvinner kan bli desorienterte og glemme hvor de er, hvordan de kom dit eller hvilken dag det er. Denne forvirringen kan skape følelser av angst og usikkerhet, som ytterligere påvirker deres velvære.

4. Problemer med visuelle og romlige relasjoner

Kvinner kan ha problemer med å bedømme avstander, farger og kontraster, noe som påvirker deres evne til å kjøre bil eller lese. Disse problemene kan gjøre hverdagsaktiviteter mer utfordrende og mindre trygge.

5. Svekket dømmekraft

Kvinner med demens kan begynne å ta dårlige beslutninger, for eksempel å gi bort penger til fremmede eller forsømmelse av personlig hygiene. Denne svekkede dømmekraften kan påvirke deres uavhengighet og livskvalitet.

6. Sosial tilbaketrekning

Kvinner kan begynne å trekke seg tilbake fra sosiale aktiviteter, hobbyer og andre forpliktelser, ofte på grunn av usikkerhet om deres kognitive evner eller depresjon som følge av demenssymptomer.

7. Endringer i humør og personlighet

Endringer i humør og personlighet er vanlig. Kvinner kan bli mer irritable, deprimerte, engstelige eller mistenksomme overfor andre, noe som gjenspeiler den kognitive nedgangen og påvirker deres forhold til sine kjære.

Ved å være oppmerksom på disse tegnene og hvordan de manifesterer seg hos kvinner spesielt, kan tidlig diagnose og bedre behandling av sykdommen muliggjøres, noe som er avgjørende for å opprettholde livskvaliteten for kvinner med demens.

 

 

LES OM HVORDAN SENSOREMS GPS-KLOKKE KAN HJELPE VED DEMENS