Hva er demens?

Fullstendig omjustering av hjernefunksjoner

Demens er en fullstendig endring i hjernens funksjon som resulterer i tap av hukommelse, tenkning og evnen til å utføre dagligdagse gjøremål. Det er ikke en enkelt sykdom men et samlenavn for ulike sykdommer og tilstander som påvirker hjernen på lignende måte. De vanligste formene er Alzheimers sykdomvaskulær demens og Lewy body-demens.

Alzheimers sykdom, vaskulær demens og Lewy body demens

Alzheimers sykdom, den vanligste formen for demens, fører til gradvis tap av hukommelse, forvirring og vanskeligheter med å utføre vanlige oppgaver. Vaskulær demens, forårsaket av hjerneslag eller andre vaskulære problemer i hjernen, resulterer i hukommelsestap og problemer med tankeprosesser. Lewy body demens er preget av problemer med å fokusere, svingninger i oppmerksomhet og visuelle hallusinasjoner.

Symptom på demens

Symptomene på demens varierer avhengig av hvilken del av hjernen som er mest berørt. Men vanlige tegn inkluderer hukommelsestap, forvirring, problemer med språk, nedsatt dømmekraft og atferdsendringer. Det er viktig å forstå at demens ikke bare rammer den berørte personen, men også deres kjære, noe som kan gi stor belastning for hele familien.

Behandlinger og støtte for å forbedre livskvaliteten for lidende

Dessverre finnes det foreløpig ingen kur mot demens, men det finnes behandlinger og støtte som kan bidra til å forbedre livskvaliteten for de som er rammet. Det inkluderer legemidler for å lindre symptomer, terapi for å håndtere atferdsutfordringer og ulike former for støtte for å hjelpe både pasienten og deres pleiere med å takle sykdommen.

Å spre bevissthet og forståelse om determinantene ved demens

Å leve med demens kan være utfordrende, men det er viktig å huske at personen fortsatt er den samme under overflaten. Ved å tilby kjærlighet, forståelse og støtte kan vi hjelpe dem til å leve så fullt som mulig og respektere deres verdighet og velvære. Å spre bevissthet og forståelse om demens er avgjørende for å skape et mer inkluderende og empatisk samfunn for alle.

 

 

LES OM HVORDAN SENSOREMENS GPS-KLOKKE KAN HJELPE VED DEMENS