Hva er Lewy body demens?

Lewy body demens har lignende symptomer med andre nevrodegenerative sykdommer

Lewy body demens er en form for demens som kan være vanskelig å diagnostisere på grunn av dens symptomer som ligner på andre nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons sykdom og Alzheimers sykdom . Den er oppkalt etter Lewy-legemene, unormale ansamlinger av proteiner som finnes i hjernecellene til mennesker med sykdommen.

Symptomer inkluderer hukommelsestap og forvirring

Symptomer på Lewy body demens varierer, men inkluderer vanligvis hukommelsestap, forvirring, problemer med oppmerksomhet og bevegelse, og visuelle hallusinasjoner. Mange lider opplever også søvnløshet og følelsesmessige svingninger. Disse symptomene kan komme og gå og kan forveksles med andre tilstander, noe som gjør diagnosen utfordrende.

Sykdomsforløpet er vanligvis progressivt

Forløpet av Lewy body-demens er vanligvis progressivt, noe som betyr at symptomene forverres over tid. Tidlige stadier kan inkludere hukommelsesproblemer og forvirring, mens senere stadier kan føre til vanskeligheter med å utføre dagligdagse gjøremål og økt risiko for fall og andre skader.

Årsaken til Lewy body demens er ikke fullt ut forstått

Årsaken til Lewy body-demens er ikke fullt ut forstått, men det er en kobling til opphopninger av protein i hjernecellene, nærmere bestemt alfa-synuklein, som danner Lewy-legemer. Disse ansamlingene forstyrrer hjernens normale funksjon og fører til tap av nerveceller og hukommelsestap. Det pågår forskning for å bedre forstå mekanismene bak sykdommen og utvikle behandlinger.

Diagnostisering av Lewy body demens krever vanligvis en grundig medisinsk evaluering

Diagnostisering av Lewy-kroppsdemens krever vanligvis en grundig medisinsk evaluering, inkludert nevrologiske tester og noen ganger avbildningstester som magnetisk resonanstomografi (MRI) eller computertomografi (CT) for å utelukke andre årsaker til symptomene.
Behandlingen av Lewy body demens fokuserer på å lindre symptomene og forbedre livskvaliteten til den berørte personen. Det kan inkludere medisiner for å håndtere bevegelsesforstyrrelser og hallusinasjoner, samt terapi og støtte for å hjelpe til med å håndtere atferdsmessige og kognitive utfordringer.

 

 

LES OM HVORDAN SENSOREMENS GPS-KLOKKE KAN HJELPE VED DEMENS