Vad är Lewykroppsdemens?

Lewykroppsdemens har liknande symtom med andra neurodegenerativa sjukdomar

Lewykroppsdemens är en form av demens som kan vara svår att diagnostisera på grund av sina liknande symtom med andra neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom. Den är uppkallad efter de Lewykroppar, onormala ansamlingar av protein, som finns i hjärnceller hos personer med sjukdomen.

Symtomen inkluderar bland annat minnesförlust och förvirring

Symtomen på Lewykroppsdemens varierar men inkluderar vanligtvis minnesförlust, förvirring, problem med uppmärksamhet och rörelse, samt visuella hallucinationer. Många drabbade upplever också sömnlöshet och emotionella svängningar. Dessa symtom kan komma och gå och kan förväxlas med andra tillstånd, vilket gör diagnosen utmanande.

Sjukdomsförloppet är vanligtvis progressivt

Förloppet av Lewykroppsdemens är vanligtvis progressivt, vilket innebär att symtomen förvärras över tid. Tidiga stadier kan inkludera minnesproblem och förvirring, medan senare stadier kan leda till svårigheter med att utföra vardagliga uppgifter och en ökad risk för fall och andra skador.

Orsaken till lewykroppsdemens är inte helt förstådd

Orsaken till Lewykroppsdemens är inte helt förstådd, men det finns en koppling till ansamlingar av protein i hjärncellerna, specifikt alfa-synuklein, som bildar Lewykroppar. Dessa ansamlingar stör hjärnans normala funktion och leder till förlust av nervceller och minnesförlust. Forskning pågår för att bättre förstå sjukdomens mekanismer och utveckla behandlingar.

Att diagnosticera lewykroppsdemens kräver vanligtvis en grundlig medicinsk utvärdering

Att diagnostisera Lewykroppsdemens kräver vanligtvis en grundlig medicinsk utvärdering, inklusive neurologiska tester och ibland avbildningstester som magnetisk resonanstomografi (MRT) eller datortomografi (DT) för att utesluta andra orsaker till symtomen.
Behandlingen av Lewykroppsdemens fokuserar på att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten för den drabbade personen. Det kan innefatta läkemedel för att hantera rörelsestörningar och hallucinationer, samt terapi och stöd för att hjälpa till att hantera beteendemässiga och kognitiva utmaningar.

 

 

LÄS OM HUR SENSOREMS GPS KLOCKA KAN HJÄLPA VID DEMENS