Vad är Parkinsons sjukdom?

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar rörelseförmågan hos en individ. Det är en progressiv sjukdom, vilket innebär att symtomen förvärras över tid. Parkinsons uppstår när hjärnans nervceller som producerar dopamin börjar brytas ner, vilket leder till störningar i rörelsekontroll och andra kognitiva funktioner.

Symtomen inkluderar bland annat skakningar och stelhet i musklerna

Symtomen på Parkinsons sjukdom varierar från person till person, men de vanligaste inkluderar skakningar, stelhet i musklerna, långsamma rörelser och balansproblem. Många patienter upplever också icke-motoriska symtom såsom depression, sömnproblem och minnesproblem.

Sjukdomsförloppet kan vara långsamt och gradvist

Förloppet av Parkinsons sjukdom kan vara långsamt och gradvist. I början kan symtomen vara milda och möjligen knappt märkbara, men de tenderar att förvärras med tiden. I avancerade stadier kan Parkinsons påverka personens förmåga att utföra vardagliga aktiviteter och leda till allvarliga rörelsehinder.

Orsakerna till Parkinsons sjukdom är inte helt förstådda

Orsakerna till Parkinsons sjukdom är inte helt förstådda, men det finns vissa faktorer som anses öka risken för att utveckla sjukdomen, inklusive ålder, genetik och exponering för vissa miljögifter. Forskare tror att en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer spelar en roll i sjukdomens uppkomst.

Cirka 50-80% av personer med Parkinsons utvecklar demens

Parkinsons sjukdom är också förknippad med demens i vissa fall. Cirka 50-80% av personer med Parkinsons utvecklar demens på ett senare stadium av sjukdomen, vilket kallas Parkinsons demens. Detta beror på att sjukdomen kan påverka inte bara motoriska funktioner utan också kognitiva och beteendemässiga förmågor när den fortskrider. Parkinsons demens karakteriseras av problem med minne, tänkande och problemlösning, vilket kan påverka personens dagliga livsfunktioner betydligt. Även om det är relaterat till Parkinsons sjukdom, har det unika egenskaper som skiljer det från andra former av demens, såsom Alzheimers sjukdom.

Behandlingen av Parkinsons sjukdom syftar till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten för den drabbade

Behandlingen av Parkinsons sjukdom syftar till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten för patienten. Det kan inkludera läkemedel för att öka dopaminnivåerna i hjärnan, fysisk terapi för att förbättra rörelseförmågan och andra former av terapi och stöd för att hantera icke-motoriska symtom och emotionella utmaningar.

 

 

LÄS OM HUR SENSOREMS GPS KLOCKA KAN HJÄLPA VID PARKINSONS SJUKDOM