Hva er Parkinsons sykdom?

Parkinsons sykdom er en kronisk nevrologisk sykdom

Parkinsons sykdom er en kronisk nevrologisk sykdom som påvirker et individs evne til å bevege seg. Det er en progressiv sykdom, som betyr at symptomene forverres over tid. Parkinson oppstår når hjernens nerveceller som produserer dopamin begynner å brytes ned, noe som fører til forstyrrelser i bevegelseskontroll og andre kognitive funksjoner.

Symptomer inkluderer skjelvinger og muskelstivhet

Symptomer på Parkinsons sykdom varierer fra person til person, men de vanligste inkluderer skjelvinger, muskelstivhet, langsomme bevegelser og balanseproblemer. Mange pasienter opplever også ikke-motoriske symptomer som depresjon, søvnproblemer og hukommelsesproblemer.

Sykdomsforløpet kan være sakte og gradvis

Forløpet av Parkinsons sykdom kan være sakte og gradvis. Til å begynne med kan symptomene være milde og muligens knapt merkbare, men de har en tendens til å forverres over tid. I avanserte stadier kan Parkinson påvirke personens evne til å utføre hverdagslige aktiviteter og føre til alvorlige bevegelsesforstyrrelser.

Årsakene til Parkinsons sykdom er ikke fullt ut forstått

Årsakene til Parkinsons sykdom er ikke fullt ut forstått, men det er visse faktorer som antas å øke risikoen for å utvikle sykdommen, inkludert alder, genetikk og eksponering for visse miljøgifter. Forskere mener at en kombinasjon av genetiske og miljømessige faktorer spiller en rolle i utbruddet av sykdommen.

Omtrent 50-80 % av personer med Parkinsons utvikler demens

Parkinsons sykdom er også forbundet med demens i noen tilfeller. Omtrent 50-80 % av personer med Parkinson utvikler demens på et senere stadium av sykdommen, som kalles Parkinsons demens. Dette er fordi sykdommen kan påvirke ikke bare motoriske funksjoner, men også kognitive og atferdsmessige evner etter hvert som den utvikler seg. Parkinsons demens er preget av problemer med hukommelse, tenkning og problemløsning, som i betydelig grad kan påvirke personens daglige livsfunksjoner. Selv om den er relatert til Parkinsons sykdom, har den unike egenskaper som skiller den fra andre former for demens, som Alzheimers sykdom.

Behandlingen av Parkinsons sykdom tar sikte på å lindre symptomene og forbedre livskvaliteten for den syke

Behandlingen av Parkinsons sykdom tar sikte på å lindre symptomene og forbedre livskvaliteten for pasienten. Det kan inkludere medisiner for å øke dopaminnivået i hjernen, fysioterapi for å forbedre bevegelsesevner og andre former for terapi og støtte for å håndtere ikke-motoriske symptomer og følelsesmessige utfordringer.

 

 

LES OM HVORDAN SENSOREMS GPS-KLOKKEN KAN HJELPE MED PARKINSONS SYKDOM