Hva er frontotemporal demens?

Frontotemporal demens er en uvanlig form for demens

Frontotemporal demens (FTD) er en relativt uvanlig form for demens som rammer frontallappene og/eller tinninglappene i hjernen. Det er en progressiv nevrodegenerativ sykdom som oftest rammer personer i alderen 40 til 65 år, men den kan også forekomme hos eldre individer.

Symptomer inkluderer endringer i personlighet og atferd

Symptomer på frontotemporal demens kan variere avhengig av hvilken del av hjernen som er mest berørt, men de vanligste inkluderer endringer i personlighet og atferd, mangel på empati og sosial bevissthet, og vansker med språk og tale. Andre symptomer kan inkludere hukommelsestap, problemer med problemløsning og endringer i spisemønster.

Sykdomsforløpet er ofte gradvis og symptomene blir gradvis verre over tid

Forløpet av frontotemporal demens er vanligvis gradvis og symptomene blir gradvis verre over tid. I motsetning til andre former for demens, kan personer med FTD oppleve endringer i personlighet og atferd tidlig i sykdomsforløpet, mens hukommelsestap og andre kognitive problemer kanskje ikke blir synlige før senere stadier.

Årsakene til frontotemporal demens er ikke fullt ut forstått, men det er en genetisk komponent hos noen pasienter

Årsakene til frontotemporal demens er ikke fullt ut forstått, men det er en genetisk komponent hos noen pasienter. Sykdommen kan også være relatert til ansamlinger av unormale proteiner i hjernen, inkludert tau og TDP-43. Disse ansamlingene forstyrrer hjernens normale funksjon og fører til tap av nerveceller og hukommelsestap.

Frontotemporal demens er en utfordrende sykdom å diagnostisere

Frontotemporal demens er en utfordrende sykdom å diagnostisere fordi symptomene kan ligne andre nevrologiske tilstander, som Alzheimers sykdom eller psykiatriske sykdommer. Diagnosen krever ofte en omfattende medisinsk evaluering, inkludert nevropsykologisk testing og noen ganger hjerneavbildning for å vurdere hjerneskade.

Det finnes ingen kur for frontotemporal demens

Dessverre finnes det i dag ingen kur mot frontotemporal demens, og behandlingen fokuserer først og fremst på å håndtere symptomene og forbedre livskvaliteten for den berørte personen. Det kan omfatte medisiner for å håndtere atferdssymptomer, logopedi for å forbedre kommunikasjonsevner og ulike former for støtte for både pasienten og deres familie og omsorgspersoner.

 

 

LES OM HVORDAN SENSOREMENS GPS-KLOKKE KAN HJELPE VED DEMENS