Statistikk over fallulykker for eldre

Fallulykker blant eldre er et økende folkehelseproblem

Fallulykker blant eldre er et økende folkehelseproblem som krever oppmerksomhet og tiltak for å redusere konsekvensene. I følge statistikk fra Verdens helseorganisasjon (WHO) skjer over 37 millioner fall hvert år globalt, og disse ulykkene er en av de viktigste årsakene til skader og død blant eldre voksne.

I Sverige er fall den vanligste årsaken til skade og død for personer over 65 år

I Sverige er fallulykker den vanligste årsaken til skader og dødsfall blant eldre over 65 år. Ifølge Folkehelsemyndigheten skjedde det cirka 150 000 fallulykker blant eldre svensker i 2020. Av disse førte cirka 15 000 til alvorlige skader som krevde sykehusbehandling eller annen medisinsk behandling. Dessverre er dødeligheten knyttet til fall høy, og mange eldre får langsiktige konsekvenser som redusert mobilitet, tap av selvstendighet og livskvalitet.

Risikoen for fallulykker øker med alderen

Statistikken viser også at risikoen for fallulykker øker med økende alder. Personer over 80 år har størst risiko for fallulykker og de alvorlige konsekvensene som følger med dem. Kvinner har også høyere risiko enn menn for fallulykker, delvis på grunn av osteoporose og andre helseproblemer som øker risikoen for skade ved fall.

Ved å forstå statistikken over fallulykker blant eldre kan vi jobbe for å redusere antall fallulykker

Å forstå den omfattende statistikken om fall blant eldre er avgjørende for å iverksette effektive tiltak for å forhindre disse ulykkene og redusere deres innvirkning på eldres helse og velvære. Ved å skape trygge og tilgjengelige miljøer, fremme fysisk aktivitet og balansetrening, kan vi jobbe for å redusere antall fall og forbedre livskvaliteten for eldre voksne over hele verden.

 

LES OM HVORDAN SENSORENS SIKKERHETSALARMER KAN ØKE SIKKERHETEN FOR ELDRE