Sensorem lanserer ny funksjon – inaktivitetsalarm

Sensorems trygghetsalarm varsler pårørende dersom klokken har vært stille over lengre tid

Sensorem har utviklet inaktivitetsalarmfunksjonen, som betyr at det sendes alarm til pårørende dersom klokken har stått stille over lengre tid, da dette kan tyde på at brukeren har falt og ligget, men ikke har hatt mulighet til å trykke på alarmknapp. Funksjonen er tilgjengelig i dag for både eksisterende og nye kunder!

Funksjonen aktiveres i Sensorem-appen

Pårørende aktiverer funksjonen i Sensorem-appen hvor de også kan stille inn hvor følsom inaktivitetsalarmen skal være, d.v.s. hvor lenge klokken kan stå stille før det sendes alarm til pårørende.

Inaktivitetsalarm sendes ikke hvis klokken fortsatt er pga at den lader eller at brukeren sover

For å unngå falske alarmer, oppdager tjenesten om klokken lader og sender i et slikt tilfelle ikke ut inaktivitetsalarm til pårørende. Standard er også at inaktivitetsalarmer ikke sendes ut om natten for å unngå at alarmen aktiveres fordi brukeren sover. Skulle pårørende ønske å endre dette og av en eller annen grunn ønske en inaktivitetsalarm også om natten, kan dette enkelt endres i Sensorem-appen.

Les mer om inaktivitetsalarmen her.

 

BESTILL SENSOREMENS TRYGGHETSALARM HER