Hva er forskjellen mellom demens og Alzheimers sykdom?

Forskjellen mellom demens og Alzheimers sykdom

Demens er symptomer som påvirker ulike kognitive funksjoner som følge av skade eller sykdom i hjernen. Det er hundrevis av årsaker til demens. Den vanligste er Alzheimers sykdom og denne utgjør mer enn seksti prosent av alle demenstilfeller.

Det er omtrent 160 000 mennesker i Sverige som er rammet av en eller annen form for demens

Rundt 160 000 mennesker i Sverige er for tiden rammet av en eller annen form for demens. Det er rundt 100 ulike diagnoser og mange har flere diagnoser samtidig – for eksempel Alzheimers og vaskulær demens.

Sensorems trygghetsalarm kan være til stor hjelp ved demens

Med Sensorems trygghetsalarm kan pårørende se brukerens GPS-posisjon i Sensorem-appen og den mottar alarm dersom brukeren forlater et forhåndsbestemt geografisk område.

 

 

LES OM HVORDAN SENSOREMENS GPS-KLOKKE KAN HJELPE VED DEMENS