Vad är skillnaden på demens och Alzheimers sjukdom?

Skillnaden mellan demens och Alzheimers sjukdom

Demens är symtom som påverkar olika kognitiva funktioner till följd av skador eller sjukdomar i hjärnan. Det finns ett hundratal orsaker till demens. Den vanligaste är Alzheimers sjukdom och denne står för mer än sextio procent av samtliga demensfall.

Det finns cirka 160 000 människor i Sverige som är drabbade av någon demenssjukdom

Cirka 160 000 personer i Sverige är idag drabbade av någon demenssjukdom. Det finns cirka 100 olika diagnoser och många har flera diagnoser samtidigt – till exempel alzheimer och vaskulär demens.

Sensorems trygghetslarm kan vara till stor hjälp vi demens

Med Sensorems trygghetslarm kan anhöriga se användarens GPS-position i Sensorem-appen och den får larm om användaren lämnar ett förbestämt geografiskt område.

 

 

LÄS OM HUR SENSOREMS GPS KLOCKA KAN HJÄLPA VID DEMENS