Vad är vaskulär demens?

Vaskulär demens är en form av demens som uppstår när blodflödet till hjärnan störs

Vaskulär demens är en form av demens som uppstår när blodflödet till hjärnan störs, vanligtvis på grund av stroke eller andra kärlproblem. Det är den näst vanligaste formen av demens efter Alzheimers sjukdom och kan ha olika symptom, förlopp och orsaker jämfört med andra former av demens.

Symtomen inkluderar bland annat minnesförlust och förändrat beteende

Symptomen på vaskulär demens varierar beroende på vilka delar av hjärnan som påverkas, men de inkluderar vanligtvis minnesförlust, förändrat tänkande, svårigheter med att fatta beslut, och problem med språk och tal. Ibland kan symtomen komma plötsligt efter en stroke, medan de i andra fall kan utvecklas gradvis över tid.

Sjukdomsförloppet kan vara mer stegrande än andra former av demens

Förloppet av vaskulär demens kan vara mer stegrande jämfört med andra former av demens, särskilt om det orsakas av upprepade små stroke eller kärlsjukdomar. Symtomen kan förvärras i samband med ytterligare stroke eller andra hälsoproblem, vilket gör prognosen för varje individ svår att förutsäga.

Orsaken till vaskulär demens är vanligtvis relaterade till blodcirkulationen i hjärnan

Orsakerna till vaskulär demens kan vara olika, men de är vanligtvis relaterade till problem med blodcirkulationen i hjärnan. Det kan inkludera blockeringar i blodkärlen som orsakar stroke, små blödningar i hjärnvävnaden eller skador på blodkärlens väggar som minskar blodflödet. Risken för att utveckla vaskulär demens ökar med ålder, liksom med faktorer som högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes och rökning.

Att diagnosticera vaskulär demens kräver vanligtvis en grundlig medicinsk utvärdering

Att diagnostisera vaskulär demens kräver vanligtvis en grundlig medicinsk utvärdering, inklusive neurologiska tester och ibland avbildningstester som magnetisk resonanstomografi (MRT) eller datortomografi (DT) för att bedöma eventuella skador i hjärnan.

Behandlingen av vaskulär demens fokuserar på att hantera riskfaktorer och förhindra ytterligare kärlproblem

Behandlingen av vaskulär demens fokuserar på att hantera riskfaktorer för att förhindra ytterligare kärlproblem och att lindra symtomen för att förbättra livskvaliteten för den drabbade personen. Det kan inkludera läkemedel för att behandla högt blodtryck, kolesterol och blodsockernivåer, liksom mediciner för att förbättra kognitiva funktioner och minska risken för framtida stroke.

 

 

LÄS OM HUR SENSOREMS GPS KLOCKA KAN HJÄLPA VID DEMENS