Erstatter Sensorem trygghetsalarm kommunal trygghetsalarm?

Ja, Sensorems trygghetsalarm kan erstatte en kommunal trygghetsalarm

Sensorems trygghetsalarm gir brukeren mulighet til å bestemme hvem alarmen skal gå til og kan erstatte en kommunal trygghetsalarm. Sensorem tilbyr ikke egen hjemmetjeneste, men vakthavende befal, beboer eller hjemmetjeneste som brukeren allerede får hjelp fra kan spesifiseres som alarmmottaker. Det er imidlertid viktig at de som er registrert som alarmmottakere er klar over og godkjenner dette.

En trygghetsalarm som går til både pårørende og hjemmetjeneste

Når alarmknappen trykkes inn ringes de som brukeren har valgt som alarmmottakere i en forhåndsbestemt rekkefølge, og i tilfeller hvor ingen svarer viderekobles anropet til Sensorems alarmsentral. Alle på listen får også et varsel i Sensorem-appen. Det betyr at både bruker og deres pårørende kan føle seg trygge på at pårørende blir informert dersom noe skjer, selv om hjemmetjenesten kan være første alarmmottaker i turrekkefølge.

Du kan se vanlige spørsmål om trygghetsalarmen og se en video som forklarer funksjonene her.

Sensorem trygghetslarm

 

BESTILL SENSOREMENS TRYGGHETSALARM HER