Ersätter Sensorems trygghetslarm kommunala trygghetslarm?

Ja, Sensorems trygghetslarm kan ersätta ett kommunalt trygghetslarm

Sensorems trygghetslarm ger användaren möjlighet att själv bestämma vem larmet ska gå till och kan ersätta ett kommunalt trygghetslarm. Sensorem erbjuder inte en egen hemtjänst, men vakthavande befäl, ett boende eller en hemtjänst som användaren redan får hjälp av kan anges som larmmottagare. Det är dock viktigt att de som anmäls som larmmottagare är medvetna om och godkänner detta.

Ett trygghetslarm som går till både anhöriga och hemtjänst

Vid intryckning av larmknappen blir de som användaren valt som larmmottagare uppringda i förutbestämd ordning, och i de fall då ingen svarar kopplas samtalet vidare till Sensorems larmcentral. Samtliga på listan får även en notifikation i Sensorem-appen. Detta betyder att både användaren och dess anhöriga kan känna trygghet i att anhöriga blir informerade om något händer, även om hemtjänsten kan vara den första larmmottagaren i turordningen.

Du kan se vanliga frågor om trygghetslarmet och se en film som förklarar dess funktioner här.

Sensorem trygghetslarm

 

BESTÄLL SENSOREMS TRYGGHETSLARM HÄR