Kan man ändra turordningen i vilken anhöriga rings upp? 

Det går utmärkt att ändra turordningen vid larm

Vid intryckning av larmknappen i tre sekunder rings anhöriga upp i förutbestämd ordning, och i de fall då ingen svarar kopplas samtalet vidare till Sensorems larmcentral. Vid resa utomlands kan det vara aktuellt att ändra i vilken ordning de anhöriga rings upp. Kanske ska någon av dina anhöriga med på resan, och självklart vill du då att ett larm ska gå till den personen först.

Kontakta Sensorem om du ska resa utomlands och/eller vill ändra turordningen för anhöriga

För att aktivera att trygghetslarmet ska fungera utomlands kontaktar du oss via mejl eller telefon och på detta vis kan du även meddela om du ändra turordning för dina anhöriga.

Du kan se vanliga frågor om trygghetslarmet och se en film som förklarar dess funktioner här.

 

trygghetslarm utomlands

 

BESTÄLL SENSOREMS TRYGGHETSLARM HÄR