Med Sensorem kan du ha trygghetsalarm uten hjemmetjeneste

Med kommunens trygghetsalarm må hjemmetjenesten kobles opp

For å få innvilget trygghetsalarm fra landets kommuner må hjemmetjenesten være tilkoblet da det er de som håndterer alarmhåndteringen. Mange eldre ønsker å kunne slå alarm dersom noe skulle skje, men ønsker ikke å måtte engasjere hjemmetjenester og gi dem tilgang til nøklene til boligen. Det er nettopp her Sensorem kommer inn – med Sensorem kan du føle tryggheten ved å kunne slå alarm når som helst samtidig som du beholder friheten til å slippe å engasjere hjemmetjenester!

Med Sensorems trygghetsalarm kobles alarmen direkte til pårørende

Med Sensorem går alarmen direkte til pårørende i stedet for å gå til hjemmesykepleien. Trykker bruker på alarmknappen får pårørende en SMS + alarmvarsel og de blir automatisk oppringt av trygghetsalarmen, som også fungerer som en ringeklokke som kan ringes fra. I tilfelle ingen av brukerens pårørende svarer, kobles samtalen til Sensorems alarmsentral (alltid åpen 24/7).

BESTILL TRYGGHETSALARM HER