Med Sensorem kan du ha trygghetslarm utan hemtjänst

Med kommunens trygghetslarm behöver hemtjänsten kopplas in

För att bli beviljad ett trygghetslarm från landets kommuner behöver hemtjänsten kopplas in då det är dem som sköter larmhanteringen. Många seniorer vill kunna larma om det skulle hända något men vill inte behöva koppla in hemtjänst och ge dem tillgång till hemmets nycklar. Det är just här Sensorem kommer in – med Sensorem kan du känna tryggheten av att kunna larma när som helst samtidigt som du behåller friheten av att inte behöva koppla in hemtjänst!

Med Sensorems trygghetslarm kopplas larmet direkt till anhöriga

Med Sensorem går larmet direkt till anhöriga istället för att gå till hemtjänst. Om användaren trycker på larmknappen får anhöriga sms + larmnotis samt så rings de upp automatiskt av trygghetslarmet som också fungerar som klocka som man kan ringa ifrån. För de fall att ingen av användarens anhöriga svarar kopplas samtalet till Sensorems larmcentral (öppet dygnet runt alltid).

BESTÄLL SENSOREMS TRYGGHETSLARM HÄR