Är demens ärftligt?

Svaret på frågan om demens är ärftligt är inte helt enkelt

Först och främst är det viktigt att förstå att demens är ett brett begrepp som omfattar olika sjukdomar, varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen. För vissa former av demens, som Alzheimers och frontotemporal demens, finns det en ärftlig komponent. Om en nära släkting, som en förälder eller syskon, har demens, kan risken för att utveckla sjukdomen öka något.

Demens är inte ett oundvikligt öde för dem med familjehistoria av sjukdomen

Detta betyder dock inte att demens är en oundviklig öde för dem med en familjehistoria av sjukdomen. Andra faktorer, inklusive livsstil och miljömässiga påverkningar, spelar också en roll. Att leva en hälsosam livsstil, inklusive att undvika överdrivet alkoholintag, rökning och att hålla sig mentalt och fysiskt aktiv, kan bidra till att minska risken för att utveckla demens, även med en ärftlig predisposition.

Ärftlighet är inte lika med öde

För de flesta människor med en familjehistoria av demens är det viktigt att komma ihåg att ärftlighet inte är lika med öde. Det är inte alla som ärftligheten resulterar i utvecklingen av sjukdomen. Forskning har visat att gener bara spelar en del i demensens komplexa pussel.

Genetisk testning kan vara användbart

Genetisk testning och genetisk rådgivning kan vara användbart för dem som är oroliga över sin genetiska risk för demens. Genom att förstå sina genetiska riskfaktorer kan människor fatta informerade beslut om sin hälsa och vidta åtgärder för att minska risken eller förebygga sjukdomen så långt det är möjligt.

 

 

LÄS OM HUR SENSOREMS GPS KLOCKA KAN HJÄLPA VID DEMENS