Sensorems trygghetslarm kan minska otryggheten i hemmet

För de flesta av oss är hemmet en trygg plats att vara på – det är där vi slappnar av och kan vara oss själva. Men för många seniorer växer en otrygghet i hemmet fram med åren. 

“Det går inte att förklara hur det känns att börja tvivla på sig själv och sin egen förmåga att klara sig på egen hand – att bli sviken av sin egen kropp”, säger Sissi, 80 år. 

Hon berättar hur det känns när rädslan börjar komma vilket leder till att hemmet, som alltid varit hennes trygghet, istället blir en plats för oro. Hon känner sig frisk och klar i övrigt och vill inte flytta till ett äldreboende men hon känner sig inte längre säker själv. Det som alltid fungerat är plötsligt inte lika enkelt och hon hör om äldre som råkar illa ut.

Att ha ett trygghetslarm som går att bära överallt kan ge tillbaka en del av den trygghet som med åren går förlorad. Äldre, som Sissi, kan bo kvar hemma längre utan att behöva känna oro. Skulle det hända något finns en extra säkerhet vilket kan göra all skillnad för självförtroendet. Ingen ska behöva känna sig otrygg i sitt eget hem. Sensorems trygghetslarm är lätt att använda och hjälper äldre att må bra hemma.

Du kan se vanliga frågor om trygghetslarmet och se en film som förklarar dess funktioner här.

 

sensoremKlockaRödTröja

BESTÄLL SENSOREMS TRYGGHETSLARM HÄR