Sensorems trygghetslarm i Villanytt

Sensorems trygghetslarm omnämns i Villanytt magasin

Villanytt magasin har under år av reportage och intervjuer med tillverkare, experter och leverantörer byggt upp kunskaper som kunderna tryggt ska kunna lita på. Du kan nu även läsa om Sensorems privata trygghetslarm i Villanytts magasin.

Ökad frihet med rätt trygghetslarm

Repotaget presenterar de största fördelarna med Sensorems privata trygghetslarm i jämförelse med andra liknande lösningar. Bland annat belyser de att tjänsten inte har någon bindningstid eller kräver en mobiltelefon som några av de största fördelarna. De väljer också att lyfta att det inte krävs några tekniska förkunskaper för att kunna använda trygghetslarmet i en nödsituation.

Här kan du läsa mer om trygghetslarmet och se en film som förklarar dess funktioner.

 

Villanytt Sensorem

BESTÄLL SENSOREMS TRYGGHETSLARM HÄR