Stort behov av privata trygghetslarm efter omfattande driftstörningar

Hösten 2020 orsakade driftstörningar i kommunernas trygghetslarm fördröjningar i svarstiden på larmen, ibland med flera timmar, vilket fick förödande konsekvenser

Skadeståndskrav från kommunerna på nuvarande leverantörer

Idag kräver 47 kommuner sammanlagt 8 miljoner kronor från den leverantör som orsakade problemen, och ytterligare kommuner har ännu inte fattat ett beslut om huruvida de kommer att kräva ersättning. Vi anser att en sådan incident är under all kritik, att processen att skaffa ett trygghetslarm är för omständlig och att larmen som används inte är tillräckligt bra för vad som kan förväntas av en senior och dess anhöriga.

Omständlig process för att beviljas trygghetslarm från kommunen

För att en senior ska få ett trygghetslarm från kommunen krävs det ofta att denne genomgår en biståndsprövning, vilken ska visa på vilket stöd personen är berättigad till. Processen tar ofta lång tid och om du beviljas rätt till trygghetslarm måste du installera ett digitalt lås i ditt hem för att möjliggöra för omvårdnadspersonal att ta sig in i bostaden vid larmning. Det larm du sedan får har ofta ett väldigt litet täckningsområde, och ett flertal av dem fungerar inte alls utomhus. Detta betyder att seniorer inte har någon användning av larmet där riskerna för fall är som störst – utanför hemmet.

Enkelt att beställa Sensorems privata trygghetslarm

Vi anser processen att införskaffa ett personligt larm för äldre ska vara enkel och smidig. Vårt privata trygghetslarm kräver inte någon prövning utan beställs enkelt i vår webbshop och levereras färdigt att användas inom 3-4 dagar. Vid beställning får senioren en färdiginstallerad larmklocka och anhöriga får inloggning till Sensorem-appen. Utrustad med SIM-kort och GPS fungerar vår smartklocka överallt – för mer info kring detta se vanliga frågor och svar.

Anhöriga blir notifierade direkt om senioren larmar

Om klockans fysiska larmknapp trycks in i tre sekunder rings anhöriga upp i förbestämd ordning från klockans högtalartelefon och i de fall ingen svarar kopplas samtalet vidare till Sensorems larmcentral som har öppet dygnet runt, alla dagar. Anhöriga får också en varningsnotis i sina mobiltelefoner med information om larmet samt GPS position i realtid.

Senioren kan känna sig trygg och självständig med Sensorems snygga larmklocka

Med vår larmklocka för äldre kan både senior och anhöriga lita på att de kommer få hjälp i de situationer de behöver den, och även känna trygghet i vetskapen om att anhöriga alltid kommer att bli informerade om larmning sker. Vårt snygga och diskreta trygghetslarm gör det även möjligt för senioren att fortsätta röra sig utomhus precis som vanligt. Vi vet att det är viktigt att kunna känna sig självständig!

Läs mer under frågor & svar.

 

 

BESTÄLL SENSOREMS TRYGGHETSLARM HÄR