Sensorems trygghetsklocka skapar trygghet för både användare och anhöriga

Utöver möjligheten att larma överallt i hela EU (även utomhus) har Sensorems trygghetsklocka en rad funktioner för att ytterligare öka tryggheten för användare och anhöriga

Användaren kan genom att hålla inne den fysiska larmknappen i cirka tre sekunder larma överallt i hela EU (även utomhus). Sensorems trygghetsklocka har utöver denna larm-funktionalitet en rad funktioner för att ytterligare öka tryggheten och friheten för användare och anhöriga:

 • Sensorem-appen för anhöriga
  • Anhöriga kan se användarens position i realtid på en karta
  • Med funktionen geostaket varnas anhöriga om användaren rör sig utanför ett förutbestämt område
  • Varning för låg batterinivå skickas först till användaren genom klockan och senare till anhöriga via Sensorem-appen. Samtliga händelser finns i händelselogg
  • Medicinpåminnare påminner användaren att ta medicin vid förutbestämda tider
 • Klockan har batteritid på hela fem dygn
 • Klockan är vattentät
 • Klockan har eget telefonnummer vilket innebär att anhöriga kan ringa direkt till klockan
 • Klockan fungerar helt fristående – användaren behöver ingen mobiltelefon

Se film som förklarar larmkedjan samt film som visar hur enkelt du kommer igång med trygghetslarmet när det levereras.

 

Sensorem demens hjälpmedel klocka

 

BESTÄLL SENSOREMS TRYGGHETSKLOCKA HÄR