Trygghetslarm för ensamboende

Skapar trygghet för ensamboende och dess anhöriga

Att bo ensam i sin bostad kan göra att man känner oro över att vara med om en olycka i hemmet och inte kunna kontakta någon för att be om hjälp. Sensorems privata trygghetslarm ger ensamboende en direktkontakt till sina anhöriga genom en diskret smartklocka utrustad med larmknapp och gps-lokalisering. Vid intryckning av smartklockans larmknapp blir de som användaren valt som larmmottagare uppringda i förutbestämd ordning, och i de fall då ingen svarar kopplas samtalet vidare till Sensorems larmcentral. Samtliga på listan får även en notifikation i Sensorem-appen.

Larmning från vartsomhelst

Trygghetslarmet går att använda vartsomhelst och närsomhelst. Oavsett om användaren befinner sig på sommarstället, utomhus eller i hemmet visar smartklockan alltid användarens gps-position vid larmning. Användaren kan därigenom känna trygghet i att veta att dess anhöriga alltid kan få information om vart de befinner sig om en olycka skulle ske.

Du kan se vanliga frågor om trygghetslarmet och se en film som förklarar dess funktioner här.

 

trygghetslarm ensamboende

BESTÄLL SENSOREMS TRYGGHETSLARM HÄR