Ett trygghetslarm som fungerar där flest fallolyckor sker

Ett trygghetslarm som fungerar där olyckor sker

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i Sverige och äldre är särskilt utsatta. Nästan 60 % av fallolyckor sker utomhus, vilket gör att behovet av ett trygghetslarm som fungerar även utomhus är stort. Flera kommunala trygghetslarm brister tyvärr rörande detta, då de endast fungerar i hemmet. Sensorems trygghetslarm med larmknapp och GPS-lokalisering möjliggör för användaren att komma i direktkontakt med sina anhöriga vart den än befinner sig, även utomhus.

Så fungerar trygghetslarmet

Via larmknappen rings användarens anhöriga upp i förutbestämd ordning, och i de fall då ingen svarar kopplas samtalet vidare till Sensorems larmcentral. Samtliga anhöriga får också en notis i Sensorem-appen innehållandes användarens GPS-position. Smartklockan är utrustad med högtalare och mikrofon och fungerar vid larmning som en högtalartelefon. Anhöriga kan dessutom ringa direkt till klockan och användare kan ringa till sina förprogrammerade kontakter från klockans telefonbok.

För en ökad trygghet utomhus

Medvetenheten om att fallolyckor är vanligt förekommande utomhus kan göra att äldre känner sig oroliga över att röra sig ensamma utanför hemmet. Med Sensorems trygghetslarm kan användaren av smartklockan känna sig trygg med vetskapen att den kan nå sina anhöriga genom ett knapptryck. Med en diskret design går det inte för utomstående att identifiera smartklockan som ett trygghetslarm, vilket gör att användaren kan känna sig bekväm med att bära det varje dag. Trygghetslarmet är utvecklat för att möjliggöra att fortsätta leva ett självständigt liv och är därför skapat för att fungera lika bra på sommarstället (även om det är utomlands) som i hemmet. Framförallt ökar det tryggheten på den plats där flest olyckor sker: utomhus.

Läs mer om trygghetslarmets funktioner och händelseförloppet vid larmning, eller beställ ditt trygghetslarm idag!

trygghetslarm utomhus

 

BESTÄLL SENSOREMS TRYGGHETSLARM HÄR