Trygghetslarm från kommunen jämfört med Sensorems privata trygghetslarm

Bristande utveckling av trygghetslarm inom Sveriges kommuner

Trots att Sveriges kommuner och regioner bedriver en satsning på att utveckla tekniken är tyvärr merparten av de trygghetslarm som erbjuds inom kommunerna bristande inom flera områden. De tekniska haverier som inträffade under hösten 2020 visar att det finns ett stort behov av privata alternativ. Sensorem erbjuder ett privat trygghetslarm med larmknapp direkt till anhöriga som är utvecklat med användarens behov i centrum. 

Lång ansökningsprocess för att få trygghetslarm från kommunen

För att få ett kommunalt trygghetslarm måste användaren först fylla i en ansökan om trygghetslarm för att sedan vanligtvis genomgå en biståndsprövning. För att vara kvalificerad för ett larm för äldre måste användaren ha fyllt 65 år och om personen får prövningen beviljad måste en nyckel till lägenheten lämnas över till hemtjänst så att de alltid kan komma in i bostaden. Detta gör processen att skaffa ett trygghetslarm onödigt omständlig och tidskrävande, vilket kan leda till att personer som har ett behov av ett larm väljer att vänta länge med att införskaffa ett. Det kan dessutom kännas jobbigt att hemtjänst ska ha tillgång till bostaden och en del upplever att de är försiktiga med att larma då inte vill vara till besvär.

Smidigt att beställa trygghetslarm från Sensorem

Vårt privata trygghetslarm för äldre kräver inte någon ansökan eller prövning, utan kan beställas idag på vår hemsida och levereras inom tre arbetsdagar. Genom larmknappen rings anhöriga upp i förutbestämd ordning vilket skapar en trygghet för både användaren och dess anhöriga. Vi anser att behovet av ett personlarm för privatpersoner inte avgörs av ålder, utan ska finnas tillgängligt för alla. Vår larmklocka används av flertalet personer under 65 år, bland annat av personer som drabbats av en stroke och därför känner ett ökat behov av trygghet. 

Sensorems diskreta design 

Vid införskaffande av ett trygghetslarm kan det för användaren kännas jobbigt att personer i ens närhet kan se att man känner ett behov av ett trygghetslarm. Merparten av kommunala trygghetslarmen har ett analogt utseende som gör det tydligt för omgivningen att användaren är en senior som känner ett behov av extra stöd. Detta kan skapa en känsla av minskad självständighet och även detta kan leda till att brukaren väljer att avstå från att införskaffa ett trygghetslarm. Sensorem erbjuder ett trygghetslarm utformat som en smartklocka som inte går att identifiera som ett trygghetslarm av utomstående. Med en diskret design och möjlighet att välja armband kan användaren känna sig bekväm med att bära larmet varje dag. 

Trygghetslarmets täckningsområde

Vi anser att ett trygghetslarms främsta syfte är användaren ska känna sig trygg i sin tillvaro så att de kan fortsätta leva ett självständigt liv i sitt eget hem. Majoriteten av trygghetslarmen som erbjuds inom kommunen brister tyvärr även här då de endast fungerar i själva hemmet. Nästan 60 % av fallolyckor sker utomhus, vilket gör att behovet av ett trygghetslarm utomhus är starkt. Sensorems trygghetslarm fungerar överallt och kan användas även när användaren är på semester i sommarstugan eller utomlands. Med inbyggd högtalartelefon och SIM kort kan smartklockan användas för GPS-lokalisering och larmning vart som helst och ger användaren trygghet i att veta att de alltid kan komma i kontakt med sina anhöriga. Även anhöriga kan känna ökad trygghet med vetskapen om att dess nära alltid kan nå dem, vart de än befinner sig. 

Läs mer om trygghetslarmet här och se videon som visar hur enkelt det är att börja använda larmet när det levererats!

privatlarm privatperson

 

BESTÄLL SENSOREMS TRYGGHETSLARM HÄR