Trygghetslarm efter en stroke

Ökat behov av trygghet efter en stroke

Under 2019 drabbades nästan 26 000 personer av en stroke. En stroke kan ha många olika konsekvenser, och påverkar alla olika. Det kan ge både fysiska och kognitiva konsekvenser och det är inte ovanligt att man isolerar sig efter en stroke. Vårt trygghetslarm kan hjälpa både användaren och dess anhöriga att känna sig tryggare i vardagen så de kan fortsätta röra sig utomhus som vanligt. 

Trygghet för den som har haft en stroke

För den som har drabbats av en stroke ger ett trygghetslarm en säkerhet i att veta att man alltid kan komma i kontakt med sina anhöriga genom ett knapptryck, vart man än befinner sig. Vid intryckning av larmknappen i tre sekunder ringer smartklockan upp anhöriga i förutbestämd ordning och i de fall då ingen svarar kopplas samtalet vidare till Sensorems larmcentral. Samtliga anhöriga får även en notis i Sensorem-appen om att användaren har larmat med GPS-position i realtid.

Vid en stroke är det vanligt att känna oro och rädsla på grund av fysiska och psykiska konsekvenser. Rädsla för att råka ut för en olycka och inte kunna komma i kontakt med sina anhöriga kan göra att man inte vill röra sig lika mycket utomhus. Ett trygghetslarm gör att man alltid kan få hjälp vid behov, oavsett om man är hemma, utomhus eller i sommarstugan

Trygghetslarm med diskret design

Med en snygg diskret design och flera alternativ på armband går det inte för utomstående att identifiera vår smartklocka som ett trygghetslarm, vilket gör att användaren kan känna sig bekväm i att använda det varje dag. 

Trygghet för anhöriga 

Som anhörig till någon som har fått en stroke är det vanligt att känna sig stressad över att inte räcka till för den som är sjuk. Genom vårt personlarm kan anhöriga känna sig trygga i att veta att personen som haft en stroke alltid kan kontakta dem, och att de får veta ifall det skulle ske en olycka. Med smartklockans inbyggda högtalartelefon går det även att ringa till klockan vilket betyder att anhöriga alltid kan kontakta användaren av klockan, även om de glömt sin mobiltelefon hemma eller om den skulle laddas ur. GPS-funktionen ger ökad trygghet för anhöriga då de alltid får information om vart en eventuell olycka har inträffat.

Här kan du läsa mer om hur du känner igen en stroke.

För att få mer information om hur klockan fungerar se trygghetslarmet eller vanliga frågor och svar

 

Trygghetslarm efter stroke

 

BESTÄLL SENSOREMS TRYGGHETSLARM HÄR