Tekniska hjälpmedel vid demens

Viktigt för demenssjuka personer att börja med hjälpmedel i tid

Om en demenssjuk person vänjer sig vid att använda hjälpmedel i tid så vänjer dem sig tidigt och kan bibehålla sina färdigheter längre.

Det finns många hjälpmedel i vardagen för demenssjuka personer

Det finns många olika typer av hjälpmedel för att öka säkerheten vid demens:

  • Dörrlarm som varnar närstående när en person med demenssjukdom lämnar hemmet
  • Trygghetslarm som ökar tryggheten för personer med demenssjukdom
  • Spisvakt som förhindrar att bränder uppstår
  • GPS-klocka som visar var användaren befinner sig samt larmar anhöriga om användaren lämnar ett förbestämt säkert område
  • Medicinpåminnare som påminner användaren när det är dags att ta läkemedel

Sensorems trygghetslarm kan vara till stor hjälp vi demens

Med Sensorems trygghetslarm kan anhöriga se användarens GPS-position i Sensorem-appen och den får larm om användaren lämnar ett förbestämt geografiskt område.

 

SensoremTrygghetslarm

 

LÄS OM HUR SENSOREMS GPS KLOCKA KAN HJÄLPA VID DEMENS