Nyheter om Sensorems digitala trygghetslarm

trygghetslarm ensamboende

Hur förebygger man stroke?

Att förebygga stroke är av avgörande betydelse för att minska risken för allvarliga konsekvenser och förbättra hälsan. Här presenterar vi sju viktiga åtgärder som kan hjälpa till att minska risken för att drabbas av en stroke.

Vad orsakar en stroke?

Stroke är en medicinsk nödsituation som uppstår när blodflödet till en del av hjärnan plötsligt avbryts, vanligtvis på grund av en blodpropp som blockerar ett blodkärl eller en blödning i hjärnan. Men vad orsakar egentligen en stroke?
personlarm privat

Rehabilitering efter stroke

Efter en stroke är rehabilitering avgörande för att återfå förlorade funktioner och förbättra livskvaliteten. Rehabiliteringsprocessen kan vara lång och utmanande, men med rätt stöd och hjälpmedel kan många människor återhämta sig och återfå en betydande del av sin självständighet.

Vad är en stroke?

En stroke, även känd som hjärninfarkt eller slaganfall, inträffar när blodflödet till en del av hjärnan plötsligt avbryts. Detta kan orsakas av en blodpropp som blockerar ett blodkärl eller av att ett blodkärl brister och blöder in i hjärnan. Oavsett orsaken är en stroke en medicinsk nödsituation som kräver omedelbar behandling för att minimera skador och rädda liv.

Vad är vaskulär demens?

Vaskulär demens är en form av demens som uppstår när blodflödet till hjärnan störs, vanligtvis på grund av stroke eller andra kärlproblem. Det är den näst vanligaste formen av demens efter Alzheimers sjukdom och kan ha olika symptom, förlopp och orsaker jämfört med andra former av demens.

Vad är frontotemporal demens?

Frontotemporal demens (FTD) är en relativt ovanlig form av demens som påverkar frontalloberna och/eller temporalloberna i hjärnan. Det är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som oftast drabbar personer i åldrarna 40 till 65 år, men det kan förekomma hos äldre individer också.

Vad är Parkinsons sjukdom?

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar rörelseförmågan hos en individ. Cirka 50-80% av personer med Parkinsons utvecklar demens på ett senare stadium av sjukdomen, vilket kallas Parkinsons demens.

Vad är Lewykroppsdemens?

Lewykroppsdemens är en form av demens som kan vara svår att diagnostisera på grund av sina liknande symtom med andra neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom.

Vad är Alzheimer?

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och en progressiv neurologisk sjukdom som gradvis förstör minnet och andra viktiga mentala funktioner. Det är en av de största utmaningarna för åldrande befolkningar över hela världen.

Vad är alkoholdemens?

Alkoholdemens, även känd som alkoholrelaterad demens, är en typ av demens som uppstår på grund av långvarigt och överdrivet alkoholintag. Det är ett tillstånd där hjärnans funktioner gradvis försämras på grund av skador som orsakats av alkoholens toxiska effekter över tid.

För mer info om hur Sensorems trygghetslarm fungerar vänligen se frågor & svar eller kontakta oss